Gymnasieutbildningar
Ekonomiprogrammet
Kalmar

8 utbildningar och kurser

Ekonomiprogrammet

På ekonomiprogrammet studerar du de ekonomiska förhållanden i samhället och hur handel mellan olika länder fungerar. Du får förståelse för hur ett företag fungerar och drivs och hur man upptäcker och löser olika problem inom ett företag. Den internationella aspekten är viktig eftersom du förbereds för att jobba i en global värld, så under programmet lär du dig om olika länders förutsättningar för företagande och hur kommunikation och företagskultur skiljer sig åt mellan olika delar av världen. Juridik är också en del av programmet, du lär dig om hur det svenska rättssystemet fungerar och lär dig analysera och bedöma juridiska problem.

Vad leder ekonomiprogrammet till?
Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program, vilket innebär att du förbereds på ett bra sätt för fortsatta studier på högskolan. Lämpliga ämnesinriktningar på högskolan är framförallt ekonomi och juridik men du får även behörighet till de flesta samhällsvetenskapliga utbildningarna.

Två inriktningar
Ekonomiprogrammet har två inriktningar.

Ekonomi

Ger kunskaper inom företagsekonomins olika kunskapsområden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ger också färdigheter i att starta, driva och utveckla företag.

Juridik

Ger kunskaper om rättsstatens betydelse i ett demokratiskt samhälle samt utvecklar elevens förmåga att identifiera, tolka och tillämpa relevanta rättsregler på konkreta situationer.

Vilka ämnen läser jag?
Gymnasiegemensamma ämnen: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. Programgemensamma karaktärsämnen är: företagsekonomi, juridik, moderna språk och psykologi. Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder. Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Kurserna du kan välja mellan varierar från skola till skola.

Kalmar 

Hittar du utbildningar med inriktning ekonomiprogrammet som intresserar dig i Kalmar? Om du tänker flytta bör du kontrollera bostadssituationen och ett bra första steg kan vara att söka på nätet efter "bostad Kalmar" eller besöka myndighetssidor för Kalmar. Tänker du pendla till och från utbildningar inom ekonomiprogrammet i Kalmar bör du lämpligen kolla upp bästa färdsättet i förväg.

Om du inte finner de utbildningar inom ekonomiprogrammet som du sökte efter kan du testa att använda fritextsöket högst upp på sajten. När du fritextsöker efter utbildningar kan du sedan enkelt filtrera på Nivå: "gymnasium", Intresse: "ekonomiprogrammet", Ort: “Kalmar”.

Fråga SYV