Gymnasieutbildningar
Introduktionsprogram
Svenljunga

4 utbildningar och kurser

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram kallas de program som vänder sig till elever som inte har uppnått behörighet till nationella program. De ska förbereda eleven för gymnasieprogram eller för arbetsmarknaden. Det finns fem olika program.


Preparandutbildning


• För dig som gått ut årskurs 9 men inte har behörighet till ett visst nationellt gymnasieprogram (högskoleförberedande eller yrkesprogram)

• För dig som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig.

• Utbildningen skapas för en speciell elev och innehåller de grundskoleämnen du inte har godkänt i.

• Preparandutbildningen pågår högst ett år.

• Om du uppnår behörighet till ett nationellt gymnasieprogram under läsårets gång kan du bli antagen.

Måste erbjudas av kommunen.


Programinriktat individuellt val


• För dig som vill gå ett yrkesprogram på gymnasiet, har godkänt betyg i svenska, engelska eller matematik + fyra andra ämnen ELLER svenska, engelska, matematik + tre andra ämnen

• Utbildningen erbjuds för en grupp elever med ett innehåll som är fast innan eleven söker.

Måste inte erbjudas av kommunen.


Yrkesintroduktion


• Yrkesintroduktion är för dig som vill få det lättare att ta dig in på arbetsmarknaden eller vill komma in på ett yrkesprogram.

• För dig som inte har tillräckliga betyg för att kunna söka till yrkesprogram.

• Utbildningen är yrkesinriktad men kan också innehålla karaktärsämnen och praktik.


Individuellt alternativ


• För dig som ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.

• För dig som inte har de godkända betyg som krävs för yrkesprogram eller är omotiverad och helt vill avbryta dina studier i gymnasieskolan.

• Utbildningen utformas utifrån elevens behov och förutsättningar. Bör innehålla grundskoleämnen som du inte har godkänt betyg i men även gymnasieämnen.


Språkintroduktion


• För dig som nyligen anlänt till Sverige och som behöver förbättra sin svenska för att kunna gå vidare till gymnasium eller annan utbildning.

• Utbildningen innehåller svenska eller svenska som andraspråk. Finns behov ska även finnas möjlighet att studera andra grundskole- och gymnasieämnen som behövs för fortsatt utbildning.

Svenljunga 

Hittar du utbildningar med inriktning introduktionsprogram som intresserar dig i Svenljunga? Om du tänker flytta bör du kontrollera bostadssituationen och ett bra första steg kan vara att söka på nätet efter "bostad Svenljunga" eller besöka myndighetssidor för Svenljunga. Tänker du pendla till och från utbildningar inom introduktionsprogram i Svenljunga bör du lämpligen kolla upp bästa färdsättet i förväg.

Om du inte finner de utbildningar inom introduktionsprogram som du sökte efter kan du testa att använda fritextsöket högst upp på sajten. När du fritextsöker efter utbildningar kan du sedan enkelt filtrera på Nivå: "gymnasium", Intresse: "introduktionsprogram", Ort: “Svenljunga”.

Fråga SYV