Gymnasieutbildningar
Estetiska programmet
Tidaholm

2 utbildningar och kurser

Estetiska programmet

På det estetiska programmet utvecklar du din förmåga att skapa, tolka och uppleva konst och kultur. Du får också lära dig om människan i samtiden, historien och världen utifrån olika perspektiv.

Vad leder det estetiska programmet till?
Det estetiska programmet är ett högskoleförberedande program, vilket innebär att du förbereds på ett bra sätt för fortsatta studier på högskolan. Lämpliga ämnesinriktningar på högskolan är framförallt de konstnärliga, humanistiska eller samhällsvetenskapliga områdena

Fem inriktningar
Estetiska programmet har fem inriktningar.


Bild och formgivning

Ger eleven kunskaper i två- och tredimensionella bildframställningstekniker samt att kommunicera
visuellt. Eleven får kunskaper om bildområdet
samt dess tillämpningar.

Dans


Ger kunskaper i scenkonstnärlig dans och utvecklar
elevernas förmåga att gestalta och kommunicera med dans.
Inriktningen betonar sambandet mellan dansteknik, skapande,
 scenisk verksamhet och hur man kan uppleva och
tolka dans ur olika perspektiv.

Estetik och media


Ger kunskaper i digitala medier ur ett
estetiskt perspektiv och utvecklar förmågan att kommunicera
med digitala verktyg. Eleverna får uppleva och tolka olika 
digitala uttryck, använda och skapa digitala produkter.

Musik 
Ger kunskaper i musik från olika tider och kulturer
och utvecklar elevernas musikutövande, konstnärliga skapande
samt förmåga att uppleva och tolka musik.

Teater


Ger kunskaper i teater ur olika perspektiv och
utvecklar elevernas förmåga att sceniskt gestalta och kommunicera
samt att uppleva och tolka andra elevers gestaltningar
samt professionella teaterföreställningar.

Vilka ämnen läser jag?
Gymnasiegemensamma ämnen: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. Programgemensamma karaktärsämnen är: estetisk kommunikation och konst och kultur. Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder. Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Kurserna du kan välja mellan varierar från skola till skola.

Tidaholm 

Hittar du utbildningar med inriktning estetiska programmet som intresserar dig i Tidaholm? Om du tänker flytta bör du kontrollera bostadssituationen och ett bra första steg kan vara att söka på nätet efter "bostad Tidaholm" eller besöka myndighetssidor för Tidaholm. Tänker du pendla till och från utbildningar inom estetiska programmet i Tidaholm bör du lämpligen kolla upp bästa färdsättet i förväg.

Om du inte finner de utbildningar inom estetiska programmet som du sökte efter kan du testa att använda fritextsöket högst upp på sajten. När du fritextsöker efter utbildningar kan du sedan enkelt filtrera på Nivå: "gymnasium", Intresse: "estetiska programmet", Ort: “Tidaholm”.

Fråga SYV