Finns det en konflikt mellan samhällets och individens intressen i studie-och yrkesvägledning?

16 dec 2019
Fråga:
Hej! Vi studerar till studie- och yrkesvägledare och utför en studie om Yrkeshögskolan. Utifrån den information vi har är Yrkeshögskolans ambition att erbjuda utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov.

Vi undrar om det som studie- och yrkesvägledare finns en svårighet i att möta samhällets behov med individernas egna intressen? Känner du exempelvis ett ansvar att leda individer till ett yrke där personal efterfrågas samtidigt som du vill tillgodose individens egna intressen?

Tacksam om möjlighet till svar innan jul är möjlig!
//Blivande SYV-elever på Stockholms Universitet

Svar:

17 dec 2019

Hej,

Vad roligt att ni ska bli studie-och yrkesvägledare! Jag har personligen aldrig känt ett ansvar att leda individer mot samhällets behov då jag inte jobbar politiskt på något sätt. Jag jobbar med och för de individer jag vägleder och inte för att täcka upp samhällets behov av arbetskraft. Däremot kan man såklart upplysa om hur arbetsmarknaden ser ut eftersom det är något som de flesta tar hänsyn till när de funderar på vad de vill arbeta med. Men det är upp till individen själv hur mycket den vill ta hänsyn till den informationen. 

De etiska riktlinjerna för vägledare som ni kan läsa om här: https://www.vagledarforeningen.se/deklaration/ innehåller ingen riktlinje som kräver att man tar samhällets behov i beaktande, däremot kräver de att "vägledare sätter individen i centrum och står fri från särintressen". 

Lycka till med er studie! /Petra,SYV