Hur funkar urvalsgrupper till högskolan?

29 jul 2020
Fråga:
Kan man vara med i b1 och b2,Om man har kompletterat sina betyg men redan hade tillräckligt bra betyg för att komma in i utvalsgruppen b1, Kan man då göra det eller kan man bara bli antagligen i b11 trots att ens betyg redan från början utan komplettering var tillräckligt bra?

Svar:

30 jul 2020

Hej,

Betygsgruppen delas in i betygsgrupp I (BI), betygsgrupp II (BII) och folkhögskolegruppen (BF). Vilken grupp du hamnar i beror på vilken typ av betygsdokument du har.  Du som är behörig med din gymnasieexamen och kompletterar för att höja ditt meritvärde (utbytes- och/eller meritpoängskomplettering) kommer att konkurrera i båda två urvalsgrupperna, BI och BII. I grupp BI konkurrerar du med ditt ursprungliga meritvärde och i BII med ditt nya, högre meritvärde. Du som kompletterar med kurser för att bli behörig till en eller flera utbildningar, deltar bara i BII. 

 Lycka till!/ Petra,SYV