Hur många poäng är gymnasieexamen?

23 sep 2020
Fråga:
Hej, im man har komplettat vissa ämnen i komvux efter gymnasiet är det fortfarande 2500 poäng?

Svar:

24 sep 2020

Hej,

Själva gymnasieexamen består fortfarande av 2500 poäng men har du läst kurser som behövs för utbildningen du vill gå så räknas de med i ditt meritvärde.

Vänligen/ Petra,SYV