Kan studierna vara kompetensutveckling?

25 sep 2020
Fråga:
Hej!
Jag undrar om doktorandstudier på deltid vid ett utländskt universitet kan betraktas som kompetensutveckling och bekostas av arbetsgivaren/det egna företaget, förutsatt att studiernas inriktning överensstämmer med inriktningen på tjänsten/yrkesrollen?
(T ex att man som managementkonsult doktorerar i ledarskap vid ett amerikanskt universitet.)

Svar:

26 sep 2020

Hej,

Ja, det är möjligt men det är bara arbetsgivaren själv som kan svara på den frågan.

Vänligen/ Petra,SYV