Hur funkar urvalsgrupper till högskolan?

16 dec 2020
Fråga:
Hej

I vilken urvalsgrupp kommer jag att bli placerad i?

För att bli behörig till en utbildning måste jag komplettera med två kurser, naturkunskap 2 samt matte 3c via komvux. Jag har tidigare en treårig gymanieutbildning. När jag har kompletterat kommer jag att placerad i urvalsgrupp B2 då, eller kommer jag att kunna söka i B1? Om jag placerad i B2 finns det något sätt att komplettera dem ämnena utan att hamna i B2?

Svar:

17 dec 2020

Hej,

Betygsgruppen delas in i betygsgrupp I (BI), betygsgrupp II (BII) och folkhögskolegruppen (BF). Vilken grupp du hamnar i beror på vilken typ av betygsdokument du har.  Du som är behörig med din gymnasieexamen och kompletterar för att höja ditt meritvärde (utbytes- och/eller meritpoängskomplettering) kommer att konkurrera i båda två urvalsgrupperna, BI och BII. I grupp BI konkurrerar du med ditt ursprungliga meritvärde och i BII med ditt nya, högre meritvärde. Du som kompletterar med kurser för att bli behörig till en eller flera utbildningar, deltar bara i BII. 

Lycka till!/ Petra,SYV