Masterutbildning i svenska

17 jan 2021
Fråga:
Jag har precis påbörjat min tredje termin på ämneslärarprogrammet, inriktning årskurs 7-9. Mitt förstaämne är svenska och som andraämne kommer jag att läsa svenska som andraspråk. Det känns tryggt att veta att utbildningen leder fram till en yrkesexamen med goda möjligheter till jobb, men samtidigt har jag insett att mitt intresse för svenska språket överstiger mitt intresse för pedagogik. Jag vill därför undersöka vilka möjligheter till påbyggnadsutbildning som finns efter en ämneslärarexamen. Kan jag exempelvis läsa en master i svenska språket - eller är jag hänvisad till vidareutbildningar med didaktisk och pedagogisk inriktning? Jag skulle gärna vilja förkovra mig i svenska språket - och grammatiken i synnerhet - för att senare söka forskarutbildning. Jag vill dock gärna avsluta mina lärarstudier och därefter söka mig vidare, istället för att hoppa av och byta program nu. Det är ju inte alls säkert att jag ens kommer blir antagen till forskarutbildningen efter min master, så det skulle kännas tryggt att ha ett yrke att falla tillbaka på.

Svar:

18 jan 2021

Hej,

Vad roligt att du fått ett intresse för svenska!Ja, det kan finnas masterutbildningar du kan läsa om du genom din examen får en kandidat i svenska. Prata gärna med en vägledare på din institution om det så kan du få hjälp med att lägga upp en plan. 

Lycka till! /Petra,SYV