Hur kan jag höja betygen på Komvux?

09 feb 2021
Fråga:
Hej! Jag undrar lite hur det fungerar med att plugga upp meritpoäng efter gymnasiet. Jag gick ut ur gymnasiet med cirka 12 i meritvärde, nu har jag tankar på att vilja plugga upp mitt meritvärde inför kommande högskolestudier. Jag skulle därför vilja studera upp de kurser som ger meritpoäng för att så snabbt som möjligt göra detta. Har därför sökt engelska 7 kurs genom komvux och tänker också söka spanska 3 och 4 senare. Dessa som jag förstått ger totalt 2,5 p i merit? Fungerar de såhär och höjs mitt meritvärde då till 14.5? Hur kan jag annars göra för att studera upp mitt betyg? Skulle vilja komma nära 15 iallafall. Har mest C/ D i betyg, några E och några B. Och inga meritpoäng.

Svar:

10 feb 2021

Hej,

Ja, du har förstått att rätt att man kan få meritpoäng för kurser i moderna språk, engelska och matematik. Meritpoäng läggs till ditt jämförelsetal, det vill säga ditt betygssnitt. Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng, vilket gör att det högsta jämförelsetalet du kan få är 22,5.

Förutom att läsa de specifika meritpoängskurserna så kan du också höja dina betyg genom prövningar. Prövning på Komvux innebär att man läser in en gymnasiekurs på egen hand och sedan gör en prövning, som ofta är både ett skriftligt och muntligt prov i ämnet. För den som redan har ett godkänt betyg i kursen från gymnasiet är prövning det enda sättet att höja ett betyg

Vänligen/ Petra,SYV