Hur får jag kandidatexamen?

17 mar 2021
Fråga:
Hej,

Jag vill bygga en egen kandidatexamen och är helt med på att jag behöver 90hp inom de faktiska området varav 30hp på A-nivå, 30hp på B-nivå & 30hp på C-nivå och sedan även 90hp inom valfritt område.

Min fråga är helt enkelt om dessa valfria 90hp också måste fördelas likt poängen inom det faktiska området? Det vill säga, behöver kurserna inom valfritt område också vara 30hp på A-nivå osv? Eller kan jag exempelvis läsa 90hp varav alla är på A-nivå?

Tack på förhand.

Svar:

18 mar 2021

Hej,

Nej, man kan inte läsa 90 poäng på grundnivå. Man läser kurserna i ordning, alltså först A, sedan B och sedan C nivå. Man måste skriva en kandidatuppsats för att få en kandidatexamen och den är på C-nivå.

Vänligen/Petra,SYV