Vad är behörigheten till ett basår?

23 mar 2021
Fråga:
Hej jag vill anmäla i basår för naturvetenskapliga basår och har utländska gymnasium utbildning. Jag har redan läst kemi och biologi i detaljer men i det räknas som naturveteskapilga 2 istället av kemi 1 och biologi och matematik 1 a behöver jag göra dessa förkunskaper utbildningar eller naturvetenskapliga 2 kan räknas för att bli antagen på naturvetenskapliga basår??

Svar:

24 mar 2021

Hej,

Kolla alltid på högskolans egen webbsida vad som är kraven för deras basår. Vanligt är Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c (ibland B). 

Vänligen/Petra,SYV