Hur får jag gymnasieexamen?

25 mar 2021
Fråga:
Hej, Jag gick aldrig på ett gymnmasium och vill nu läsa in alla ämnen som behövs för ett fullständigt gymnasiebetyg. Jag har redan läst in Engelska 5 på komvux och håller nu på med Svenska 1. Jag har också sökt och kommit in på Matematik 1a. Är det dessa jag behöver göra för att "klara av" årskurs 1 i gymnasiet? Blir årskurs 2 då Engelska 6, svenska 2 och matematik 1b? osv för årskurs 3?

Mvh

Svar:

26 mar 2021

Hej,

När du ska läsa in en gymnasieexamen på Komvux ska du alltid få en studieplan som är godkänd av rektorn och som du sedan ska följa. Så ta dina frågor kring din examen med Komvux i din kommun. 

För att få en gymnasieexamen måste man uppfylla vissa krav. Om du läser en kurs i taget på t.ex. Komvux kan det se lite olika ut än om du skulle läsa ett helt program från början till slut. För att ta examen från gymnasiet behöver man läsa kurser som blir minst 2500 poäng (ibland 2400 poäng på Komvux).

För högskoleförberedande examen behöver man läsa och få godkänt i:

Svenska/svenska som andra språk 1, 2 och 3
Engelska 5 och 6
Matte 1

Man behöver också ett godkänt gymnasiearbete. Han kan prata med Komvux om vad som krävs för att han ska få ut sin examen där. 

För att läsa på universitet och högskola krävs det att du har grundläggande behörighet (högskoleförberedande examen). Många universitets- och högskoleutbildningar kräver dock mer än grundläggande behörighet. 

Stort lycka till! /Petra,SYV