Hur räknas gymnasiebetyget?

12 apr 2021
Fråga:
Hej!
Jag läser NIU, men har slutat med min sport och vill därför inte fortsätta med NIU. Påverkar betyget i NIU mina möjligheter att söka högskola eller behandlas NIU som en utökad kurs?

Svar:

13 apr 2021

Hej,

Du bör prata med din studie-och yrkesvägledare i skolan om detta. Hen kan upplysa dig om vad som ingår i din studieplan och gymnasieexamen och därför kommer att räknas med, och vad som står som utökade kurser.

Vänligen/ Petra,SYV