Hur funkar basår?

23 apr 2021
Fråga:
Hej!

Jag har sökt naturvetenskapligt basår. Min första fråga är vad är naturvetenskaplig basår? Min andra fråga är hur får man betyg och hur söker man sen vidare med det. Jag är behörig i alla ämnen som ingår i basår. Min tredje fråga är vad är det som händer med mina betyg om jag läser basår?

Jag läser just nu till sjuksköterska och vill söka in till läkarprogrammet. Men jag har inte tillräckligt höga poäng. Om jag vill bli läkare, kan jag läsa naturvetenskapligt basår och sen söka in till läkarprogrammet? Vad kan man göra efter basår för att komma in på läkarprogrammet?

Mvh

Svar:

26 apr 2021

Hej,

Naturvetenskapligt basår går man om man saknar behörigheten som krävs för att söka in till naturvetenskapliga program på universitet och högskola. De kan inte hjälpa med låga betyg, utan bara med själva behörigheten. Dina betyg påverkas alltså inte alls. Under basåret utvecklar man en god studievana, blir bekant med hur universitet och högskola fungerar samt att man får tentavana. 

För att höja betygen kan du istället göra prövningar på Komvux. Prövning på Komvux innebär att man läser in en gymnasiekurs på egen hand och sedan gör en prövning, som ofta är både ett skriftligt och muntligt prov i ämnet. För den som redan har ett godkänt betyg i kursen från gymnasiet är prövning det enda sättet att höja ett betyg. Läs mer om det här: https://allastudier.se/tips-o-fakta/h%C3%B6j-betygen-genom-pr%C3%B6vning-16814#:~:text=Pr%C3%B6vning%20p%C3%A5%20Komvux%20inneb%C3%A4r%20att,s%C3%A4ttet%20att%20h%C3%B6ja%20ett%20betyg..

Vänligen/ Petra,SYV