Hur blir man ambulanssjukvårdare?

17 sep 2021
Fråga:
Hej är utbildad undersköterska och vill vidare utbilda mig. Just nu läser jag barn och ungdomsvård 200p kurs. Men vill komma vidare. Vad krävs det för att bli ambulans sjukvårdare. Å vad finns det för mer utbildningar för undersköterskor

Svar:

17 sep 2021

Hej,

I dagsläget finns det inga enhetliga regler för vilken utbildning som krävs för att bli ambulanssjukvårdare. Ambulanssjukvårdaren har en grundläggande vårdutbildning, oftast tillsammans med en påbyggnadsutbildning inom ambulanssjukvård.

I ambulansen jobbar man alltid i par och minst en person i ambulansen måste vara legitimerad sjuksköterska. Du kan kontakta de utbildningsanordnare som finns för mer information. Här hittar du alla utbildningar till specialistundersköterska: https://allastudier.se/utbildningar/utbildning-specialistunderskoterska.

Lycka till! /Petra,SYV