Vilket jobb skulle kunna passa mig

07 jan 2022
Fråga:
Jag har F i matte E i NO, eng, fysik, historia och sånna ämnen och Jag har B i bild, D i hemkunskap, D i slöjd svenska och teknik D. Musik C.

Kan jag få bra jobb då i framtiden för att jag gillar inte skolan så mycket?
Jag går i 6:an.
Vilken jobb skulle kunna passa mig om jag skulle nu gått ut skolan?

Svar:

19 feb 2022

Hej! 

Jag tolkar det utifrån dina betyg att du är mer lagd åt  praktiskt arbete snarare än de teoretiska.  Skulle du gå ut grundskolan nu (åk9) och välja att inte läsa gymnasiet utan börja arbeta skulle dina möjligheter till arbete begränsas utifrån din ålder, här kan du läsa mer om vilka regler som gäller. Många arbetsgivare har krav på att deras medarbetare ska vara minst 18 år fyllda då arbetet innehåller uppgifter som inte lämpar sig för barn att genomföra. Det är inte omöjligt att få jobb direkt efter grundskolan men konkurrensen är troligtvis hård då du ska konkurrera mot myndiga arbetare där majoriteten har gymnasieexamen. Den största chansen har du troligtvis att få jobb genom ditt kontaktnät. 

På gymnasiet finns yrkesprogram, dessa program syftar till att utbilda dig till ett specifikt yrke. Tillexempel på yrkesprogram är elprogrammet= elektriker, hantverksprogrammet = Frisör (bla), vård och omsorgsprogrammet= undersköterska. I dessa utbildningar läser man fortfarande några teoretiska ämnen tillexempel svenska, engelska, matematik och så vidare men majoriteten av kurser är kopplade till ditt framtida yrke. Tanken med yrkesprogrammen är att du ska ha tillräcklig kompetens att arbeta inom området direkt efter gymnasiet. Här finns ett roligt test för att se vilket program som skulle kunna passa dig. 

Även om skolan inte känns rolig nu så finns det chans att detta kommer att förändras. Sök gärna stöd hos skolan om du tycker skolan är svår, kanske finns det något de kan göra för att stötta dig. 

Lycka till 

Cecilia, syv