Hur får jag behörighet i Naturkunskap 2 ?

03 maj 2022
Fråga:
Hej! Jag har en civilekonomutbildning från höskola och 3-årig ekonomisk linje sedan tidigare. Född 1970. Om jag vill skola om mig till sjuksköterska eller arbetsterapeut behöver jag Naturkunskap 2. I mitt slutbetyg från 3-årig ekonomisk linje på gymnasiet från 1989 har jag läst Naturkunskap som tillval. Vad behöver jag läsa för att få behörighet Naturkunskap 2? Tack på förhand.

Svar:

04 maj 2022

Hej,

För att snabbast få behörighet i Naturkunskap 2 kan du göra prövning i kursen på Komvux. Det innebär att du läser in kursmaterialet på egen hand och sedan skriver ett prov.

Men du kan även gå kursen som vanligt på Komvux. Du kan be Komvux att titta på dina betyg så du vet vad du har sedan innan. Möjligen motsvarar den naturkunskapkurs du har läst Naturkunskap 1 och då kan du fortsätta på Naturkunskap 2 direkt. Annars är behörighetskravet till Naturkunskap 2 Naturkunskap 1. Vid prövning behöver man dock inte ha läst Naturkunskap 1 för att få göra prövningen i Naturkunskap 2.

Vänligen/ Petra,SYV