Hur blir jag psykoterapeut?

15 maj 2022
Fråga:
Hej!

Jag undrar om man kan bli psykoterapeut som beteendevetare?

Mvh

Svar:

16 maj 2022

Hej,

För att bli psykoterapeut ska du ha en "människovårdande högskoleyrkesexamen" i grunden, det vanliga är psykolog, läkare eller socionomexamen. Det finns en möjlighet att bli antagen med "med annan motsvarande examen om 180 hp". 

Efter din examen ska du även gå en basutbildning i psykoterapi.

Efter detta ska du arbeta i minst två år inriktat på psykoterapi, sedan är du behörig att söka påbyggnadsutbildningen till psykoterapeut. Utbildningen brukar vara i 3 år på halvfart.

Antagningskraven kan skilja sig en aning mellan utbildningarna, kontrollera med den utbildning du vill gå vilka krav det är som gäller. 

Vänligen/ Petra,SYV