Hur länge tar det att bli professor?

05 jul 2022
Fråga:
Hur många år tar det att bli professor efter gymnasiet ?

Svar:

06 jul 2022

Hej,

För att få tjänst som professor krävs omfattande meriter från egen forskning på avancerad nivå och erfarenhet från undervisning på högskolenivå. För att komma dit måste du först gå en universitetsutbildning och sedan ansöka om forskartjänst där du kan doktorera. Det tar  minst åtta år innan den som börjar på en akademisk utbildning är färdig med sin doktorsexamen. 

Om du vill fortsätta forska efter tiden som doktorand kan du göra det som postdoktor eller lektor och professor eller genom andra anställningar som forskare. Hur många år och om man når en position som professor efter det går tyvärr inte att veta.

Lycka till!/Petra,SYV