Hur funkar urvalsgrupper till högskolan?

22 sep 2022
Fråga:
Hej, jag studerar just nu tekniskt basår och jag läste ekonomi på gymnasiet.
Jag är inte helt säker huruvida jag ska plugga ingenjör efter basåret, utan har mer börjat titta på ekonomi igen.

Om jag genomför basåret med godkända betyg, söker jag fortfarande i BII gruppen för ekonomi program eller söker jag i BI gruppen med mina gymnasiebetyg.

Alltså, i och med att jag har kompletterat mina betyg ifrån gymnasiet med ett tekniskt basår, så vet jag att jag söker i BII gruppen för ingenjörs program. Är det samma för ekonomi program, att jag söker i BII gruppen?

Svar:

26 sep 2022

Hej,

Teknisk basutbildning räknas som komplettering precis som om man hade kompletterat på Komvux. Betygsgrupperna delas in i betygsgrupp I (BI), betygsgrupp II (BII) och folkhögskolegruppen (BF). Vilken grupp du hamnar i beror på vilken typ av betygsdokument du har.  Du som är behörig med din gymnasieexamen och kompletterar för att höja ditt meritvärde (utbytes- och/eller meritpoängskomplettering) kommer att konkurrera i båda två urvalsgrupperna, BI och BII. I grupp BI konkurrerar du med ditt ursprungliga meritvärde och i BII med ditt nya, högre meritvärde. Du som kompletterar med kurser för att bli behörig till en eller flera utbildningar, deltar bara i BII. 

Lycka till! /Petra,SYV