Hur funkar programfördjupning på gymnasiet?

28 okt 2022
Fråga:
Vid val av NUI, elitsatsning, på en skola så byter man ut 400p individuella valet + programfördjupningskurser mot träning/träningskurser.

Är inte programfördjupningskurserna viktiga när man söker till högskolan? Får man betyg i fotboll istället, tex B i 400p träningslära ?
Hur används det kursbetyget när man söker till högskolan?
Eller spelar inte programfördjupningen någon roll?

Mvh

Svar:

31 okt 2022

Hej,

Alla kurser du läser i gymnasiet räknas med i dina betyg och utgör ditt meritvärde/betygssnitt som du sedan konkurrerar med när du söker till högskolan. Förutom betygssnittet så måste man också uppfylla behörighetskraven till den utbildning man vill söka.

Kurserna som ingår i programfördjupningen kan ha betydelse för om du blir behörig eller inte till en utbildning. Det kan till exempel handla om behörighets- och meritpoängsgivande kurser inom till exempel naturvetenskap eller språk för särskild behörighet. Har man valt idrott som sin programfördjupning så missar man den möjligheten till förmån för möjligheten att elitsatsa på sin idrott.

Man måste alltså prioritera vad man tycker är viktigast beroende på vad man vill göra efter gymnaiset.

Lycka till!/Petra,SYV