Frågor om utbildning

02 feb 2023
Fråga:
Följdfråga angående "
Hej, Ett målsägandebiträde är i de flesta fall advokat eller biträdande jurist vid en advokatbyrå. Du ska alltså först gå juristprogrammet.Utbildningen är 4,5 år långt och man pluggar på heltid. Det finns inte fristående kurser till en juristexamen så det är hela programmet som du ska klara. Efter juristexamen krävs minst tre års praktisk kvalificerad juridisk verksamhet, antingen genom tjänstgöring som biträdande jurist vid en advokatbyrå eller vid en egen juridisk byrå. Idag måste också alla som vill bli advokater gå en utbildning och ta advokatexamen vid Avokatsamfundet. Lycka till!"

Den som får starta egen juridisk byrå för att jobba som målsägandebiträde i detta fall måste ha jobbat i 3 år, "tre års praktisk kvalificerad juridisk verksamhet". Jag kan ha fel. Kan du förtydliga detta? Kan man jobba som målsägandebiträde direkt efter juristexamen, dvs kan man starta egen byrå och jobba med det direkt eller måste man genomgå 3 år för att starta egen juridisk byrå och jobba som målsägandebiträde?

Svar:

02 feb 2023

Hej,

Du behöver ta dina frågor med någon som är expert på området. Du kan till exempel fråga en jurist, advokatsamfundet eller en institution för Juristprogrammet.

Lycka till!/Petra,SYV