Hur funkar språk i gymnaiset?

02 feb 2023
Fråga:
Hej
Min dotter går första året på gymnasiet och har sedan terminsstart försökt få möjlighet att avsluta sitt valda språk i tyska för att istället tenta av ett annat språk som hon vill ha slutbetyg i.
Vi har nu fått den möjligheten bekräftad, där hon mot en avgift kan tenta av det andra språket istället i slutet av denna vårtermin.

Vår fråga är om det finns regler för om hon parallellt måste fortsätta med sin tyskakurs samtidigt fram till att hon får ett slutbetyg i det andra språket? Eller kan hon avsluta lektionerna nu i tyska ?

Svar:

06 feb 2023

Hej,

Det finns inte så många tydliga regler kring skolan utan det är upp till rektor att bestämma detta. Så prata med skola om det.

Lycka till! /Petra,SYV