Är jag behörig till utbildningen?

26 apr 2023
Fråga:
Jag har en filosofie kandidatexamen i svenska och har nu sökt till KPU för att kunna få en lärarexamen. För att få bli lärare i svenska på gymnasiet krävs 120hp i ämnet svenska. Jag har utöver mina 90hp svenska även läst 30hp litteraturvetenskap och tror att jag har hört att det räknas in i behörigheten eftersom det är en del i svenskundervisningen. Stämmer det? Kan jag bli svensklärare i gymnasiet på 90hp svenska + 30hp litteraturvetenskap?

Svar:

03 maj 2023

Hej,

Ja, det ska stämma men kolla alltid med högskolan du vill gå att de räknar dig som behörig.

Lycka till! /Petra,SYV