Lön och framtidsutsikter för Frivårdsinspektör

Frivårdsinspektören arbetar inom kriminalvården. Arbetsplatsen är både inne på kriminalvårdsanstalten och ute i samhället. Arbetet är omväxlande och innehåller både övervakning och personutredningar. En viktig uppgift är att delta i utslussningen när en klient avtjänat sitt straff och ska återanpassas tillbaka till samhället.
Relaterade yrken: Kriminalvårdare Kurator Psykolog

När en person friges villkorligt från anstalten är det frivårdsinspektörens uppgift att träffa personen regelbundet. Första kontakten tas alltid innan frigivningen, inne på anstalten. Frivårdsinspektörens uppgift är att hjälpa till så att återanpassningen till samhället går så smidigt som möjligt. I arbetet ingår att samtala kring praktiska problem som att

Läs mer om Frivårdsinspektör
Frivårdsinspektörer arbetar både på anstalter inom kriminalvården och med klienterna i deras hem när de behöver stöd efter frigivning.
Som frivårdsinspektör är man i grunden socionom eller har en högskoleexamen med beteendevetenskaplig eller juridisk inriktning.

Det är en fördel att ha erfarenhet av socialt arbete, kriminalvård eller domstolsarbete.

Socionomlinjen/programmet inom högskola och universitet omfattar 3,5 år. Utbildningen finns på ett flertal orter och utbildningens inriktning
Läs mer om Frivårdsinspektör
Medellön
33 100 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2023
Genomsnittslön för Frivårdsinspektör

Det finns 7100 anställda inom yrket Frivårdsinspektör i Sverige, 68% är kvinnor och 32% är män

Kvinnor tjänar 4% mer än män

 • 33 100 SEK
 • 33 500 SEK
 • 32 300 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 10% mer än offentlig sektor

 • 36 200 SEK
 • 32 600 SEK

Privat sektor tjänar 10% mer än offentlig sektor

 • 36 500 SEK
 • 32 900 SEK
 • 32 000 SEK
Historisk löneutveckling för Frivårdsinspektör

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 31 400 SEK
 • 31 200 SEK
 • 31 400 SEK
 • 32 700 SEK
 • 33 100 SEK
 • 33 100 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 1 SEK

Jobbutsikter för Frivårdsinspektör

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben för socialsekreterare och biståndsbedömare under det närmaste året. Även på 3 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för socialsekreterare och biståndsbedömare kommer vara stora.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2023

Goda jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Goda jobbutsikter

pointer

Inom fem år

Färdigheter som kan vara bra att ha

Gott omdöme

Kunna hantera människor i kris. Arbete inom kriminalvården innebär nära och ibland konfliktfyllda relationer med klienterna eller de frigivna personerna.Det är viktigt att man har förmåga att klara av balansgången mellan att kontrollera personer och att motivera dem att själva förändra sina liv.

Empatisk förmåga

Kunna förstå hur människor tänker och fungerar.

Social förmåga

Kunna möta människor på ett professionellt sätt. Skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer med klienterna.

Har du rätt kompetenser?

Gör vårt yrkestest för att se om yrket passar dig!

Gör vårt yrkestest