Visa allastudier.se som: Mobil

Lön och framtidsutsikter för Grundlärare förskoleklass till årskurs 6

Grundlärare undervisar barn och ungdomar - från förskoleklass till årskurs 6. Grundläraren ska väcka nyfikenhet hos eleverna och stimulera dem till att själva söka kunskap. Det dagliga arbetet med eleverna är till stor del självständigt och innehåller allt från planering och genomförande av lektioner till föräldrakontakter.

Läraren arbetar i grundskolan eller förskoleklass, med barn som är mellan 6 och 12 år. Det finns tre olika inriktningar: arbete i fritidshem, arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, eller arbete i åk 4-6.

En lärares huvudsakliga arbetsuppgift är att planera och sköta undervisning, så att barnen får verktyg att själva kunna läsa, skriva och räkna. I

Läs mer om Grundlärare förskoleklass till årskurs 6
Grundskollärare arbetar på kommunala eller fristående skolor (friskolor).
Medellön
36 200 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2022
Genomsnittslön för Grundlärare förskoleklass till årskurs 6

Det finns 108840 anställda inom yrket Grundlärare förskoleklass till årskurs 6 i Sverige, 74% är kvinnor och 26% är män

Kvinnor tjänar 3% mer än män

 • 36 200 SEK
 • 36 500 SEK
 • 35 400 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 1% mer än offentlig sektor

 • 36 600 SEK
 • 36 100 SEK

Privat sektor tjänar 1% mer än offentlig sektor

 • 36 700 SEK
 • 36 400 SEK

Privat sektor tjänar 3% mer än offentlig sektor

 • 36 300 SEK
 • 35 200 SEK
Historisk löneutveckling för Grundlärare förskoleklass till årskurs 6

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 31 700 SEK
 • 32 900 SEK
 • 33 900 SEK
 • 35 300 SEK
 • 36 200 SEK
 • 36 200 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Jobbutsikter för Grundlärare förskoleklass till årskurs 6

På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det är mycket stora möjligheter till arbete för Grundskollärare. På fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det är stora jobbmöjligheter för Grundskollärare.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2022

Mycket goda jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Goda jobbutsikter

pointer

Inom fem år

Färdigheter som kan vara bra att ha

Pedagogisk förmåga

Att kunna anpassa undervisningen efter elever och situation.

Stresstålighet

Att kunna behålla lugnet vid stressade situationer, exempelvis vid konflikter mellan elever eller oordning i klassrummet.

Kommunikativ förmåga

Att kunna anpassa språket och tydligt föra fram information till elever.

Organisationsförmåga

Att vara strukturerad och duktig på att planera sitt arbete.

Social förmåga

Att kunna möta, samspela och förstå andra människor i olika situationer, exempelvis vid föräldramöten, i klassrummet eller vid individuella samtal.

Har du rätt kompetenser?

Gör vårt yrkestest för att se om yrket passar dig!

Gör vårt yrkestest