Visa allastudier.se som: Mobil

Lön och framtidsutsikter för Grundlärare förskoleklass till årskurs 6

Ämneslärare arbetar på kommunala eller fristående skolor (friskolor). Varje grundskola har möjlighet att profilera sig med till exempel särskilt ämne eller en pedagogisk inriktning. Alla grundskolor måste dock följa samma läroplan och innehållet i skollagen.

Arbetsuppgifter
Grundlärare arbetar i grundskolan eller förskoleklassen med barn och ungdomar som
Läs mer om Grundlärare förskoleklass till årskurs 6

Hur mycket tjänar en Grundlärare förskoleklass till årskurs 6?

Medellönen för män och kvinnor:
36 200 SEK
i månaden
Medellönen för kvinnor:
36 500 SEK
i månaden
Medellönen för män:
35 400 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån 2021
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 1% mer än offentlig sektor
  • 36 600 SEK
  • 36 100 SEK

Privat sektor tjänar 1% mer än offentlig sektor
  • 36 700 SEK
  • 36 400 SEK

Privat sektor tjänar 3% mer än offentlig sektor
  • 36 300 SEK
  • 35 200 SEK
Annonser

Jobbutsikter för Grundlärare förskoleklass till årskurs 6

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara mycket liten konkurrens om jobben som grundskollärare under det närmaste året. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha mycket stora möjligheter till arbete. Även på fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete som grundskollärare kommer vara mycket stora.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2021

Utmärkta jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Utmärkta jobbutsikter

pointer

Inom fem år