Visa allastudier.se som: Mobil
Kriminalvårdare arbetar på häkten, fängelser och med frivård i hela landet.

Arbetsuppgifter
Kriminalvårdens mål är att de intagna ska vara bättre rustade att leva ett liv utan kriminalitet och missbruk efter att de har avtjänat sitt straff.

Genom samtal och vägledning försöker kriminalvårdaren få de intagna att tänka över sin situation. Det kan till
Läs mer om Kriminalvårdare

Hur mycket tjänar en Kriminalvårdare?

Medellönen för män och kvinnor:
26 600 SEK
i månaden
Medellönen för kvinnor:
26 100 SEK
i månaden
Medellönen för män:
26 800 SEK
i månaden
* Statistiska centralbyrån
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor
  • 26 600 SEK
  • 26 100 SEK
  • 26 800 SEK
Annonser

Jobbutsikter för Kriminalvårdare

Arbetsförmedlingen bedömer att kriminalvårdare har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete fortsatt vara goda.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2018

Bra jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Bra jobbutsikter

pointer

Inom fem år