Visa allastudier.se som: Mobil

Lön och framtidsutsikter för Odlare av jordbruksväxter, frukt och bär

Lantbrukare arbetar på gårdar, man kan både äga gården själv eller arrendera den.

Arbetsuppgifter

På mindre gårdar sköter lantbrukare de flesta sysslorna själva. På större gårdar har man ofta personal anställd, till exempel djurskötare, maskinförare eller driftledare. De har också uppsikt över djurens hälsa. Avel, utfordring planeras noga för att ge bra
Läs mer om Odlare av jordbruksväxter, frukt och bär
Annonser

Jobbutsikter för Odlare av jordbruksväxter, frukt och bär

Arbetsförmedlingen bedömer att odlare av jordbruksväxter, frukt och bär har goda möjligheter till arbete det närmaste året. På fem års sikt bedöms arbetsmarknaden vara i balans.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2018

Bra jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Okej jobbutsikter

pointer

Inom fem år