Visa allastudier.se som: Mobil

Lön och framtidsutsikter för Arkitekter och lantmätare

Lantmätare arbetar bland annat på den statliga myndigheten Lantmäteriet, i kommuner eller som konsulter.

Arbetsuppgifter
Lantmätare är ett samlingsnamn för att antal roller, så som förrättningslantmätare, mark- och exploateringsingenjör eller teknisk lantmätare. All mark i Sverige är uppdelat i fastigheter. Dessa kan vara bebyggda eller obebyggda och bestå
Läs mer om Arkitekter och lantmätare

Hur mycket tjänar en Arkitekter och lantmätare?

Medellönen för män och kvinnor:
40 000 SEK
i månaden
Medellönen för kvinnor:
39 100 SEK
i månaden
Medellönen för män:
40 900 SEK
i månaden
* Statistiska centralbyrån
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 3% mer än offentlig sektor
  • 40 400 SEK
  • 39 100 SEK

Privat sektor tjänar 3% mer än offentlig sektor
  • 39 500 SEK
  • 38 500 SEK

Privat sektor tjänar 4% mer än offentlig sektor
  • 41 500 SEK
  • 39 700 SEK
Annonser

Jobbutsikter för Arkitekter och lantmätare

Arbetsförmedlingen bedömer att arkitekter och lantmätare har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete vara goda.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2018

Utmärkta jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Bra jobbutsikter

pointer

Inom fem år