Visa allastudier.se som: Mobil
De flesta arbetsterapeuter arbetar inom äldre- och funktionshinderomsorgen samt på sjukhus och vårdcentraler, antingen i offentlig eller privat regi. Det finns också arbetsterapeuter som arbetar inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, skolan eller på privata företag.

Arbetsuppgifter
Arbetsterapeutens jobb ser olika ut beroende på vilka önskemål,
Läs mer om Arbetsterapeut

Hur mycket tjänar en Arbetsterapeut?

Medellönen för män och kvinnor:
30 900 SEK
i månaden
Medellönen för kvinnor:
31 000 SEK
i månaden
Medellönen för män:
30 100 SEK
i månaden
* Statistiska centralbyrån
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor baserat på ålder Medellön för kvinnor baserat på ålder Medellön för män baserat på ålder
 • 26 600 SEK
 • 28 400 SEK
 • 30 700 SEK
 • 31 900 SEK
 • 32 600 SEK
 • 34 500 SEK
 • 26 700 SEK
 • 28 400 SEK
 • 30 700 SEK
 • 32 000 SEK
 • 32 600 SEK
 • 34 600 SEK
 • 28 200 SEK
 • 30 800 SEK
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor baserat på utbildningsnivå Medellön för kvinnor med den här utbildningsnivån Medellön för män med den här utbildningsnivån
 • 32 700 SEK
 • 30 400 SEK
 • 32 700 SEK
 • 30 400 SEK
 • 29 800 SEK
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 1% mer än offentlig sektor
 • 31 100 SEK
 • 30 900 SEK

Privat sektor tjänar 1% mer än offentlig sektor
 • 31 200 SEK
 • 30 900 SEK
 • 30 100 SEK
Annonser

Jobbutsikter för Arbetsterapeut

Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsterapeuter har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete fortsatt vara mycket goda.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2018

Utmärkta jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Utmärkta jobbutsikter

pointer

Inom fem år