Visa allastudier.se som: Mobil

Lön och framtidsutsikter för Process- och maskinoperatörer, stål- och metallverk

Processoperatörer arbetar inom tillverkningsindustrin.

Arbetsuppgifter
Processoperatörer övervakar och styr tillverkningen med hjälp av datorer från ett kontrollrum och har en helhetssyn över processflödet. En stor del av arbetet sköts från ett kontrollrum eller styrhytt med datorer. Via bildskärmar och instrumentpaneler övervakar man processen och måste
Läs mer om Process- och maskinoperatörer, stål- och metallverk

Hur mycket tjänar en Process- och maskinoperatörer, stål- och metallverk?

Medellönen för män och kvinnor:
31 300 SEK
i månaden
Medellönen för kvinnor:
31 000 SEK
i månaden
Medellönen för män:
31 300 SEK
i månaden
* Statistiska centralbyrån
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor baserat på ålder Medellön för kvinnor baserat på ålder Medellön för män baserat på ålder
 • 28 600 SEK
 • 30 500 SEK
 • 31 200 SEK
 • 32 200 SEK
 • 32 100 SEK
 • 28 600 SEK
 • 31 200 SEK
 • 32 100 SEK
 • 31 100 SEK
 • 31 000 SEK
 • 28 600 SEK
 • 30 300 SEK
 • 31 100 SEK
 • 32 400 SEK
 • 32 300 SEK
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor baserat på utbildningsnivå Medellön för kvinnor med den här utbildningsnivån Medellön för män med den här utbildningsnivån
 • 30 600 SEK
 • 31 800 SEK
 • 31 200 SEK
 • 30 800 SEK
 • 32 000 SEK
 • 31 200 SEK
 • 31 200 SEK
 • 30 800 SEK
 • 30 600 SEK
 • 30 500 SEK
 • 31 800 SEK
 • 31 200 SEK
 • 30 800 SEK
 • 31 700 SEK
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor
 • 31 300 SEK
 • 31 000 SEK
 • 31 300 SEK
Annonser

Jobbutsikter för Process- och maskinoperatörer, stål- och metallverk

Arbetsförmedlingen bedömer att process- och maskinoperatörer vid stål- och metallverk har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms arbetsmarknaden vara i balans.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2018

Bra jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Okej jobbutsikter

pointer

Inom fem år