Visa allastudier.se som: Mobil

Lön och framtidsutsikter för Psykiatrisjuksköterska

Vårdavdelningar och öppenvårdsmottagningar på psykiatriska kliniker är vanliga arbetsplatser för psykiatrisjuksköterskor. Arbetsplatser finns också inom primärvården på vårdcentraler, inom den kommunala psykiatriska vården, inom rättspsykiatrin eller på behandlingshem för personer som behöver långvarig vård.

Arbetsuppgifter
Psykiatrisjuksköterskan arbetar
Läs mer om Psykiatrisjuksköterska

Hur mycket tjänar en Psykiatrisjuksköterska?

Medellönen för män och kvinnor:
36 100 SEK
i månaden
Medellönen för kvinnor:
36 100 SEK
i månaden
Medellönen för män:
37 000 SEK
i månaden
* Statistiska centralbyrån
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 1% mer än offentlig sektor
  • 36 400 SEK
  • 36 000 SEK

Privat sektor tjänar 1% mer än offentlig sektor
  • 36 400 SEK
  • 36 000 SEK
  • 36 900 SEK
Annonser

Jobbutsikter för Psykiatrisjuksköterska

Arbetsförmedlingen bedömer att specialistsjuksköterskor inom allmän hälso- och sjukvård har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete fortsatt vara mycket goda.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2018

Utmärkta jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Utmärkta jobbutsikter

pointer

Inom fem år