Visa allastudier.se som: Mobil

Lön och framtidsutsikter för Psykolog

Psykologer arbetar med att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos människor. De undersöker, utreder, diagnostiserar och behandlar psykiska funktioner, psykiska besvär och psykiska sjukdomar. Samtal med patienten är centralt i arbetet. Psykologer arbetar med individer, grupper och organisationer. Som psykolog kan man vidareutbilda sig till
Läs mer om Psykolog

Psykologen arbetar med människor i alla skeden i livet. I fokus för psykologens arbete står människans upplevelser, tankar, känslor, beteenden och samspel med andra. Gemensamt för alla psykologer är att de arbetar för att förbättra människors livssituation, utvecklingsmöjligheter och förmåga att påverka sitt liv i önskad riktning.

Psykologen kan till

Läs mer om Psykolog
Psykologer arbetar inom många områden i samhället. De arbetar exempelvis på vårdcentraler, inom psykiatrin, skolan, kriminalvården, idrottsvärlden, försvaret och inom arbetsliv och organisation. Många psykologer är egna företagare.
Inom sjukvården arbetar psykologen ofta i team med läkare, kuratorer och annan vårdpersonal.
Medellön
42 200 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2022
Genomsnittslön för Psykolog

Det finns 8560 anställda inom yrket Psykolog i Sverige, 74% är kvinnor och 26% är män

Kvinnor tjänar 4% mer än män

 • 42 200 SEK
 • 42 700 SEK
 • 40 900 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 4% mer än offentlig sektor

 • 43 500 SEK
 • 41 700 SEK

Privat sektor tjänar 8% mer än offentlig sektor

 • 45 400 SEK
 • 41 700 SEK

Offentlig sektor tjänar 5% mer än privat sektor

 • 39 700 SEK
 • 41 600 SEK
Historisk löneutveckling för Psykolog

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 37 900 SEK
 • 38 000 SEK
 • 40 200 SEK
 • 41 100 SEK
 • 42 200 SEK
 • 42 200 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 2 SEK

Jobbutsikter för Psykolog

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben som psykologer under det närmaste året. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete.

På fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen däremot att det kommer vara mycket liten konkurrens om jobben som psykologer. Det innebär att möjligheterna till arbete kommer att vara mycket stora.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2022

Goda jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Mycket goda jobbutsikter

pointer

Inom fem år

Färdigheter som kan vara bra att ha

Förtroendeingivande

I arbetet kommer psykologen väldigt nära människor på ett professionellt plan, vilket gör det viktigt att agera på ett sätt så att patienten känner förtroende.

Empatisk förmåga

Som psykolog behöver man ha förståelse för situationen som patienterna är i för att kunna ge rätt stöd och behandling. Arbetet kan ibland vara psykiskt påfrestande.

Kommunikativ förmåga

Eftersom den största delen av arbetet innebär samtal är det viktigt att lyssna, ställa rätt frågor och kunna uttrycka sig på ett sätt som gör det lätt att förstå. Psykologen måste även kunna beskriva sin bedömning och sitt tillvägagångssätt, både muntligt och i skriftlig dokumentation.

Uppmärksam

Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för att kunna identifiera vilken behandling patienten är i behov av samt att kunna anpassa den efter de unika krav och önskemål som individen har.

Har du rätt kompetenser?

Gör vårt yrkestest för att se om yrket passar dig!

Gör vårt yrkestest