Visa allastudier.se som: Mobil
Medellön
34 400 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2022
Genomsnittslön för Biståndshandläggare, kommun

Kvinnor tjänar 1% mer än män

 • 34 400 SEK
 • 34 400 SEK
 • 34 200 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor
 • 34 400 SEK
 • 34 400 SEK
 • 34 200 SEK
Historisk löneutveckling för Biståndshandläggare, kommun

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 30 800 SEK
 • 31 700 SEK
 • 32 700 SEK
 • 33 500 SEK
 • 34 400 SEK
 • 34 400 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 2 SEK

Jobbutsikter för Biståndshandläggare, kommun

På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det är stora möjligheter till arbete för Socialsekreterare och biståndsbedömare. På fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det är små till medelstora jobbmöjligheter för Socialsekreterare och biståndsbedömare.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2022

Goda jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Små till medelstora jobbutsikter

pointer

Inom fem år