Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Medellön
37 900 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2023
Genomsnittslön för Besiktningsingenjör, säkerhet

Män tjänar 0% mer än kvinnor

 • 37 900 SEK
 • 37 800 SEK
 • 37 900 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Offentlig sektor tjänar 9% mer än privat sektor

 • 37 300 SEK
 • 40 900 SEK

Offentlig sektor tjänar 4% mer än privat sektor

 • 37 400 SEK
 • 38 900 SEK

Offentlig sektor tjänar 11% mer än privat sektor

 • 37 300 SEK
 • 41 700 SEK
Historisk löneutveckling för Besiktningsingenjör, säkerhet

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 33 600 SEK
 • 34 800 SEK
 • 36 900 SEK
 • 36 900 SEK
 • 37 900 SEK
 • 37 900 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 2 SEK

Jobbutsikter för Besiktningsingenjör, säkerhet

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben för säkerhetsinspektörer under det närmaste året. Även på 3 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för säkerhetsinspektörer kommer vara stora.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2023

Goda jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Goda jobbutsikter

pointer

Inom fem år