Visa allastudier.se som: Mobil
Biståndsbedömare arbetar ofta inom kommunens vård- och omsorgs- eller socialförvaltning. Vanliga arbetsuppgifter är utredning, dokumentation samt möten med berörda parter i de ärenden man arbetar med.

Arbetsuppgifter
Biståndsbedömaren tar beslut utifrån insamlad information och gällande lagstiftning om vem som har rätt till stöd. Arbetet ställer höga krav
Läs mer om Biståndsbedömare

Hur mycket tjänar en Biståndsbedömare?

Medellönen för män och kvinnor:
31 700 SEK
i månaden
Medellönen för kvinnor:
31 800 SEK
i månaden
Medellönen för män:
31 000 SEK
i månaden
* Statistiska centralbyrån
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor
  • 31 700 SEK
  • 31 800 SEK
  • 31 000 SEK
Annonser

Jobbutsikter för Biståndsbedömare

Arbetsförmedlingen bedömer att biståndsbedömare har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete vara goda.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2018

Utmärkta jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Bra jobbutsikter

pointer

Inom fem år