Visa allastudier.se som: Mobil

Lön och framtidsutsikter för Åklagare

Relaterade yrken: Advokat Jurist... Juristsekreterare
Åklagaren arbetar vid Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten. 

Arbetsuppgifter
I det svenska rättsväsendet är åklagaren den som driver arbetet för att rättegångar ska kunna genomföras. Åklagaren är den som utreder brott, beslutar om åtal ska väckas eller inte och framträder i domstol om det blir en rättegång.

Direkt efter att ett brott har skett
Läs mer om Åklagare

Hur mycket tjänar en Åklagare?

Medellönen för män och kvinnor:
50 300 SEK
i månaden
Medellönen för kvinnor:
46 500 SEK
i månaden
Medellönen för män:
55 800 SEK
i månaden
* Statistiska centralbyrån
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 24% mer än offentlig sektor
  • 56 300 SEK
  • 42 900 SEK

Privat sektor tjänar 20% mer än offentlig sektor
  • 51 800 SEK
  • 41 400 SEK

Privat sektor tjänar 25% mer än offentlig sektor
  • 61 200 SEK
  • 46 000 SEK
Annonser

Jobbutsikter för Åklagare

Arbetsförmedlingen bedömer att jurister har goda möjligheter till arbete det närmaste året. På fem års sikt bedöms arbetsmarknaden vara i balans.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2018

Bra jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Okej jobbutsikter

pointer

Inom fem år