Visa allastudier.se som: Mobil

Certifierad Undersköterska

Academy Online
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans
Valfri studietakt men om heltid ca 20 veckor
Heltid/Deltid
14 500 SEK inkl. moms
Distans
Startdatum: När som helst - Distans
Certifierad Undersköterska

Certifierad Undersköterska

Utbilda dig till undersköterska!

Det här är en utbildning som för dig som vill jobba med människor inom vård och omsorg, äldreomsorg eller hemtjänst. Undersköterskor är konstant efterfrågade på arbetsmarknaden och med relevant utbildning får du större konkurrenskraft och bättre förutsättningar att genomföra ett arbete där du känner meningsfullhet och glädje.

I utbildningen kommer du bland annat få lära dig grundläggande omvårdnad, vårdhygien, hälso- och sjukdomskunskap samt bemötande och kommunikation. Du kommer få med dig kunskap om vad det kan innebära att arbeta som undersköterska, hur du möter människor i olika livssituationer och hur du på ett professionellt sätt vårdar människor i omsorgssituationer.

Utbildningen innehåller tre veckors praktik parallellt med inlämningsuppgifter och praktikplatsuppgifter för att träna praktiska moment. Du får själv välja och ordna din praktikplats där du önskar.

Efter avslutad utbildning är målen att du ska ha goda kunskaper och förutsättningar för att jobba som undersköterska och kunna möta arbetsgivare med goda kvalifikationer. Du ska känna lugn och nyfikenhet inför ditt arbete, liksom trygghet i möten med vårdtagare i din roll som undersköterska. Du ska på ett säkert sätt kunna utföra ditt jobb, och bemöta och kommunicera på ett effektivt och professionellt sätt, med vårdtagare såväl som chefer och kollegor.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

ATT STUDERA TILL UNDERSKÖTERSKA INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill

- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon

- Du avgör själv studietakten

- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN

KURSMODUL 1

 • Inledning
 • Vård och omsorg
 • Undersköterskans funktion
 • Litteratur, webbsidor
 • Referenslitteratur
 • 1177
 • Vårdhandboken
 • Vården i Sverige idag
 • Region
 • Slutenvård
 • Primärvård
 • Kommun
 • Särskilt boende
 • Hemsjukvård
 • Olika yrkesroller
 • Läkare
 • Sjuksköterska
 • Undersköterska
 • Vårdbiträde
 • Fysioterapeut
 • Arbetsterapeut
 • Kurator
 • Psykolog
 • Dietist
 • Inledande begrepp
 • Vårdbegrepp
 • Omsorgsbegrepp
 • Vårdens språk
 • Latin
 • Lagar, regler, ansvar
 • Hälso- och sjukvårdslag
 • Patientlag
 • Patientsäkerhetslag
 • Patientdatalag
 • Lag om dataintrång
 • Lex Maria
 • Lex Sara
 • Lex Maja
 • Tvångsvård
 • Smittskyddslag
 • Lag om särskilt stöd
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Anmälningsplikt
 • Sekretess
 • Innebörd
 • Konsekvenser
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift

KURSMODUL 2

 • Samarbete
 • Varför är samarbetet nödvändigt?
 • Hur samarbetar jag?
 • Med- och motarbete
 • Teamarbete
 • Gruppdynamik
 • Professionell eller privat förhållning
 • Jaget i gruppen
 • Roller
 • Ledare
 • Grupptryck
 • Att stå för sin sak
 • Kommunikation
 • Formell/Informell
 • Strukturerad/Spontan
 • Verbal kommunikation
 • Icke-verbal kommunikation
 • Jag-budskap
 • Våga fråga!
 • Bekräfta, upprepa
 • Språken vi använder
 • Olika sätt att kommunicera
 • Muntligt
 • Skriftligt
 • Tecken
 • Visuell
 • Taktil
 • SBAR
 • Status/Situation
 • Bakgrund
 • Aktuellt
 • Rekommendation
 • Aktivt lyssnande
 • Övning ger mersmak
 • Läkande berättande
 • Att vara professionell lyssnare
 • Spegling
 • Bekräftande
 • Cirkulära frågor
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift

KURSMODUL 3

 • Etiska begrepp
 • Etik
 • Moral
 • Integritet
 • Autonomi
 • Kränkning
 • Respekt
 • Självrespekt
 • Bekräftelse
 • Fördomar
 • Förståelse
 • Förförståelse
 • Fördom
 • Rätt och fel
 • Svåra beslut
 • Vem ska ha rätt?
 • Göra det rätta
 • Bemötande
 • En färdighet
 • Närvaro
 • Tala med, aldrig om
 • Att beskriva handling
 • Förstår vi varandra?
 • Är vi överens?
 • Blev det bra?
 • Att vara professionell
 • Innebörd
 • Professionell, personlig, privat
 • Utmaningar
 • Att vara i en roll
 • Tillvägagångssätt
 • Det individuella perspektivet
 • Upplevelser
 • Perspektiv
 • Erfarenheter
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift

KURSMODUL 4

 • Hälsa
 • Definition
 • Att vara hälsosam
 • Hälsokorset
 • Friskvård
 • Att vårda det friska
 • Funktionsförmåga
 • Funktionsvariationer
 • Fysiska
 • Mentala
 • Anatomi, Fysiologi, Biologi
 • Hjärna och nervsystem
 • Andning och lungor
 • Hjärta, kärl, blodomlopp
 • Psykologi
 • Depression, ångest
 • Psykossjukdom
 • Psykosomatiska symptom
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift

KURSMODUL 5

 • Sjukdomskunskap
 • Barnmedicin
 • Inflammation
 • Infektion
 • Hypo/hyper
 • Långvariga sjukdomar
 • Sjukdomar i hjärnan
 • Hjärt- och kärlsjukdom
 • Lungsjukdom
 • Omvårdnad
 • Egenvård
 • Basal omvårdnad
 • Mat
 • Hygien
 • Omvårdnad neurologi
 • Hjärtsjukdom
 • Lungsjukdom
 • Pre- och post operativt
 • Omvårdnadsbemötande
 • Rätt kommunikation
 • Rätt handling
 • Akut sjukdom
 • Allergi
 • Hjärtstopp
 • Andningsstopp
 • Hypoglykemi
 • Stroke
 • Trauma
 • ABCDE
 • Airway
 • Breathing
 • Circulation
 • Disability
 • Exposure
 • HLR
 • HLR-rådets riktlinjer vuxna
 • Barn
 • Teoretisk HLR
 • Praktisk HLR
 • Hjärtstartare
 • Eftervård
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift

KURSMODUL 6

 • Läkemedel, ansvar
 • Samma läkemedel, olika namn
 • Receptfritt/receptbelagt/Narkotikaklassat
 • Verkan/Biverkan
 • Delegering
 • Innebörd
 • Kontroll
 • Dospåse/Dosett
 • Vårdhygien, smittspridning
 • Blodsmitta
 • Kontaktsmitta
 • Droppsmitta
 • Luftburen smitta
 • Zoonoser
 • Basala hygienrutiner
 • Handhygien
 • Speciella omständigheter
 • Ergonomi
 • Arbetsställning
 • Hjälpmedel
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift

Kursinnehåll

Besök gärna utbildningens sida på Academy Online för att få en mer detaljerad översikt över kursplanens olika moduler. 

Hur ansöker jag till kursen?

Du skickar in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret på utbildningens hemsida eller via mail till support3(at)academyonline.se

Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser

Examen & Intyg

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Undersköterska.

Kostnader

Kursavgiften för utbildningen till Certifierad Undersköterska är 14 500 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 2 417 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura. Delbetalning under 12 månader möjlig a 1 330 kr/månad.

I kursavgiften ingår: 

- Föreläsningsmaterial genom skärminspelningar

- Övningsuppgifter

- Inlämningsuppgifter

- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning

- Utfärdande och utskick av examensbevis

Academy Online

Välkommen till Academy Online! Är det dags att ta nästa steg i din karriär? Academy Online erbjuder idag ett 100-tal digitala yrkesutbildningar samt många kurser. Detta är ett modernt sätt att studera där du avgör när du vill studera, var...


Läs mer om Academy Online och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Certifierad Undersköterska
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Recensioner

Det finns inga recensioner för Certifierad Undersköterska

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Certifierad Undersköterska från Academy Online, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön