Visa allastudier.se som: Mobil

Lönekonsult

Affärshögskolan
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Linköping
300 yh
Affärshögskolan

Lönekonsult

Utbilda dig till lönekonsult!
Behovet av kompetensen inom lön är enormt stort, sysselsättningen stiger och företagstjänster är en av de starkaste branscherna i näringslivet. Med vår utbildning får du kunskap och färdigheter som är attraktiva och eftertraktade på arbetsmarknaden.

Denna utbildning är bred, vilket innebär att du kan arbeta med lönefrågor men även redovisning och personalekonomi. Några exempel på yrkesroller är:
• Löneadministratör
• Lönehandläggare
• Lönekonsult

Utbildningens mål
Efter avslutad utbildning har du kunskap om lön och dess beståndsdelar. Du har lärt dig att göra utbetalningar och överföra information till redovisning. Du har också kunskap och färdigheter kring skatter, avgifter, lagar, regler och kollektivavtal samt hur dessa samspelar med varandra. Under utbildningen tränas du även i den konsultativa rollen i ditt kommande yrke – vilket är en av anledningar till att du som lönekonsult blir en av företagets nyckelpersoner.

Utbildningsform: Yrkeshögskoleutbildning, 300 Yh-poäng, 1,5 år.
Studiefart: Utbildningen bedrivs på 100 %.

LIA - lärande i arbete
I nästan alla yrkeshögskoleutbildningar ingår LIA-perioder, vilket är den praktiska delen av utbildningen som är förlagd på en arbetsplats. LIA är ofta indelat i flera perioder under studietiden. Det är en utmärkt chans att omsätta din teoretiska kunskap till praktiska färdigheter. Det är även ett tillfälle att knyta kontakter och utöka ditt nätverk inom branschen. Efter avslutad utbildning får många av våra studerande erbjudande om anställning på de företag där de har gjort sin LIA.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande: 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förutom detta ställs följande krav: Kurser: Teoretiska kurser som finns på fler program Matematik 2, 100p Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p --- Eller --- Ekonomiprogrammet Företagsekonomi 2, 100p

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Lönekonsult
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Lönekonsult, fyll i följande uppgifter: