Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

Åsö Vuxengymnasium
Sammanfattning
Enskilda kurser
Distans, Stockholm
10 veckor
Deltid
Studiemedelsberättigad

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 bygger på kursen funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1.

Förkunskaper

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Kursinnehåll

  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, däribland autism, ADHD och ADD, dess livsvillkor och konsekvenser i den dagliga livsföringen.
  • Förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser i den dagliga livsföringen.
  • Utanförskap i samband med funktionsnedsättning.
  • Kunskaper om olika specialpedagogiska hjälpmedel och arbetssätt.
  • Olika verksamheter, till exempel särskola, andra anpassade utbildningar och daglig verksamhet.
  • Stöd- och hjälpinsatser inom området funktionsnedsättning. Insatser enligt LSS, Individuell plan och god man för att underlätta människors möjligheter till ett aktivt deltagande i samhället.
  • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av stöd- och hjälpinsatser till den enskilde.
  • Pedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt som främjar individens självbestämmande och möjlighet till utveckling, till exempel genom lågaffektivt bemötande, cirkulärt tänkande, delaktighetsmodellen och empowerment.
  • Metoder för reflektion över egna och arbetslagets arbetsmetoder för att utveckla ett individanpassat arbetssätt.

Åsö Vuxengymnasium

Åsö vuxengymnasium är Stockholm stads eget komvux och Stockholms största utbildningsanordnare för vuxenutbildning. Vi är en skola med lärandet i fokus där du får möjlighet till uppbackning och stöd för att få de bästa förutsättningarna att nå dina studiemål. Hos...


Läs mer om Åsö Vuxengymnasium och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Åsö Vuxengymnasium

Recensioner

Det finns inga recensioner för Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 från Åsö Vuxengymnasium, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön