Visa allastudier.se som: Mobil

Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård

Båstad kommun Akademi Båstad
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Distans
200 yh-poäng
Heltid
Startdatum: 2020-09-01 - Distans
Båstad kommun Akademi Båstad

Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård

Som specialistundersköterska går du en spännande framtid till mötes inom kvalificerad sjukvård i privat, regional eller kommunal regi.Efter utbildningen kan du bidra till bättre kvalitet i den kvalificerade sjukvården och bli en viktig länk mellan undersköterskan och sjuksköterskan i akuta situationer både inom öppen- och sluten vård.Genom utbildningen får du en kompetenshöjning som ger dig beredskap att hantera och göra adekvata bedömningar i akuta situationer vid vård av både barn och vuxna.Som specialistundersköterska kan du bland annat arbeta med ledarskap, teamarbete och kvalificerad sjukvård. Behovet av specialistundersköterskor ökar i takt med att hälso- och sjukvården blir allt mer kunskapsintensiv och specialiserad. Vårdens organisation har förändrats med korta, intensiva vårdtider i akutsjukvården, och ett ökat ansvar för primärvården och kommunal hälso- och sjukvård.Studierna bedrivs delvis på distans med en obligatorisk teorivecka per månad i Båstad varvat med tre veckors handledda självstudier på hemorten. De 40 utbildningsveckorna har specialdesignats i samarbete med vårdbranschen för att möta hälso- och sjukvårdens behov av alltmer kunskapsinriktade och specialistundersköterska.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande: 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förutom detta ställs följande krav: Kurser: Vård- och omsorgsprogrammet Medicin 1, 150p Psykologi 1, 50p Vård- och omsorgsarbete 1, 200p OCH Yrkeserfarenhet Omfattning och längd: 1 år heltid Typ av yrkeserfarenhet: Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom vårdyrkesområdet på 1 år som undersköterska på heltid, eller 2 år på halvtid.

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård, fyll i följande uppgifter: