Visa allastudier.se som: Mobil

Dipl Tolvstegsbehandlare (TBU)

Bergströms Utbildningar
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Göteborg, Malmö, Stockholm
2 år
Deltid
69 900 SEK Momsfri
Kommande starter

Plats & start


Göteborg
69 900 SEK
2021-09-24

Malmö
69 900 SEK
2021-09-24
Dipl Tolvstegsbehandlare

Dipl Tolvstegsbehandlare (TBU)

Att arbeta tolvstegsinriktat är spännande!

Vi utbildar Dig till tolvstegsbehandlare under två år. Så lång tid tycker vi att man ska "gå i lära" för att till alla delar kunna sitt yrke som tolvstegsbehandlare.

En professionell tolvstegsbehandlare är speciellt kunnig och erfaren i hur Anonyma Alkoholisters tolvstegprogram kan användas i reguljär behandlingsverksamhet och hur de tolvstegens livsvisdom och filosofi kan överföras pedagogiskt till andra. För att kalla sig tolvstegsbehandlare ska man kunna alla de tolvstegens djupare innebörd och ha förmåga att få andra att ta dem till sig och tillämpa dem.

Det tolvstegsbehandlingsprogram som vi lär ut fokuserar på klienter med alkoholism och narkomani men kan också användas vid andra missbruk och beroenden, både kemiska och icke-kemiska, som överdrivet användande av spel, dator, sex etc.

Efterfrågan på kunniga tolvstegbehandlare ökar alltefter som fler får insikt i hur effektiv sådan behandling faktiskt är. Idag finns det tolvstegbehandlare inom samhällets alla områden, både hos offentliga arbetsgivare och privata. Många arbetar som egna företagare och tar emot individuella klienter men också som konsulter till företagshälsovård, socialtjänst, kriminalvård m m.

Innehåll

 • Droglära, kartläggning av patientens behov, behandlingsplanering, genomförande av behandling, uppföljning av resultat
 • AA:s tolvstegsprogram och bakgrund
 • Teorier och tekniker i tolvstegsbehandling
 • Hälsolära
 • Förebyggande åtgärder
 • Olika interventions- och motivationstekniker
 • Återfallsprevention och -behandling
 • Orientering om kognitiv terapi, existentiell terapi och modern ångestbehandling
 • Orientering om anhörigas behov och behandling
 • Psykologi och psykiatri ur beroendebehandlingsperspektiv
 • Professionalitet och etik
 • Lagstiftning och relationer till myndigheter
 • Fallbeskrivningar
 • Handledning i eget klientarbete

Utbildningens uppläggning

 • Deltidstudier.
 • Studietakten är anpassad för den som heltidsarbeter parallellt med studierna.
 • Studier och praktik och praktik kan kombineras till heltidssysselsättning.
 • Utbildningen har fyra närvarodagar per halvår i tre år samt 20 kursbrev.
 • Tjugo kursbrev via mail med flera olika delmoment per kursbrev. Normal studietakt är tio kursbrev per år motsvarande tre-fyra veckors studier per kursbrev. I kursbreven finns anvisningar, kurs-PM för inläsning och arbetsuppgifter Redovisningen görs skriftligt via mail.
 • Åtta seminariedagar och åtta gruppdagar. Obligatorisk närvaro! Seminarierna ligger i början och slutet på varje årskurs. Det innebär fyra seminarier á 2 dagar, förlagda på fredag-lördag. Varje seminarium är en sammanhållen enhet, vilket innebär att är man borta en dag får man gå om båda dagarna. Gruppdagarna ligger på lördagar, en per halvår.
 • Varje elev har tillgång till en personlig mentor under hela studietiden. Mentor och lärare kan kontaktas per mail, telefon eller via Skype.
 • Elev som inte redan arbetar i branschen förutsätts praktisera till viss del under utbildningstidens senare del.
 • Bergströms ser gärna att elever, som avser att arbeta med terapeutisk verksamhet och som inte tidigare gått i egenterapi, går i terapi innan de börjar arbeta som Tolvstegsbehandlare

Tider

 • När vi fått tillbaka ett av dig undertecknat avtal så får du första kursbrevet och kan börja studera
 • När du läst igenom första kursbrevet är du välkommen till startseminariet
 • Startseminarium i Stockholm är den 2-3 mar 2018. Dag 1 kl 12-18, dag 2 kl 9-16
 • Startseminarium i Malmö är den 21-22 september 2018. Kl 10-17
 • Startseminarium i Göteborg är i september 2019. Kl 12-18, dag 2 kl 9-16
 • Om du inte kommer till ett seminarium eller gruppdag som du välkomnats till och fått bekräftelse på, men inte avanmält dig, tar vi ut en avgift på 500 kr plus fakturaavgift 50 kr. Orsaken är att den peda­gogiska planeringen anpassas till elevgruppens storlek.

Pris

17 475 kr per halvår, totalt 69 900 kr.

 • Litteratur för omkring 6 000 kr under hela utbildningen är inte inräknad i avgiften. Köp litteraturen via internet i den takt studierna framskrider.
 • Kurs-PM ingår i utbildningsavgiften.

Finansiering

Betalning görs antingen med delbetalningar utan ränta under utbildningstiden eller under längre tid varvid ränta tillkommer

 • Delbetalningar utan ränta är t ex 34 950 kr/år (2 inbet), 17 475 kr/halvår (4 inbet), 8 738 kr/kvartal (8 inbet) eller 2 913 kr/månad (24 inbet)
 • Bergströmslån är delbetalningar som fortsätter även efter utbildningens slut, varvid ränta tillkommer på den del av utbildningsavgiften som inte betalas inom två år efter det att studierna påbörjats, t ex 2 000 kr/månad (24 inbet) samt 1 944 kr/månad (12 inbet), vilket totalt blir 71 327 kr, varav 1 427 kr i ränta eller 2 000 kr/månad (24 inbet) samt 1 027 kr/månad (24 inbet), vilket totalt blir 72 645 kr, varav 2 748 kr i ränta.

Andra uppdelningar kan göras.

Studieavbrott

Om du måste göra tillfälligt studieuppehåll så fortsätter betalningen enligt avtalet. Längre studieuppehåll än ett år rekommenderas inte.

Om du måste avbryta utbildningen innan den är avslutad gäller följande.

 • Den som slutar under första studieåret betalar hela det årets avgift, 34 950 kr
 • Den som slutar under andra studieåret betalar två årsavgifter, 69 900 kr.

Intyg över delvis genomförda studier kan ges till den som måste avsluta utbildningen.

Ansökan

Skriv ett mail direkt till mig, eva.j@bergstroms.org.

 • Inkludera följande i ditt mail
 • Vad du heter, hur vi når dig på telefon, mail och postadress.
 • Vad du gör idag, vad du gjort tidigare, t ex utbildningar, arbeten, erfarenheter. I princip ”vem du är” - alla detaljer behövs inte men vi vill få en uppfattning om dig oavsett vad du tidigare gjort.
 • Varför du vill gå just TBU och/eller hur du hoppas ha nytta av den? Det är viktigt!

Jag vill därefter intervjua dig (om vi inte tidigare talats vid) per telefon eller att du besöker oss.

Examen & Intyg

Diplom och certifikat.

Bergströms Utbildningar

Bergströms Kunskapsföretag ABBergströms utbildar, handleder och ger terapi. Företagets syfte är att minska antalet onödiga och för tidiga dödsfall samt minska lidandet för de drabbade och deras anhöriga. Bergströms fokus som utbildare är dels den grundläggande psykoterapiutbildningen (KBT steg 1)...


Läs mer om Bergströms Utbildningar och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Dipl Tolvstegsbehandlare (TBU)
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Bergströms UtbildningarRecensioner

Det finns inga recensioner för Dipl Tolvstegsbehandlare (TBU)

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Dipl Tolvstegsbehandlare (TBU) från Bergströms Utbildningar, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön