Visa allastudier.se som: Mobil

Professionella samtal

Campus Nyköping
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Distans, Nyköping
50 yh-poäng
Deltid
CSN-berättigad
Professionella samtal

Professionella samtal

Välkommen till en professionell kurs med fokus på människan

Den här kursen riktar sig till dig som vill utveckla din samtalsteknik och kunna arbeta med människor i behov av professionellt stöd. Du får verktyg och kunskaper för att kunna genomföra professionella samtal och stötta människor i svåra situationer. Kursen startar 1 November 2021.

Utbildningens mål

Efter avslutad kurs har du bl a kunskaper om:

 • Kommunikation, hur samtal kan påverka människors förmåga och motivation för förändring.
 • Vad som skiljer samtalsmetodik utifrån olika psykologiska inriktningar men främst ”common factors” när det gäller det professionella samtalets psykologiska och behandlande funktion.
 • Struktur och förutsättningar för olika typer av samtal, t ex enskilda samtal, gruppsamtal, familjesamtal, nätverksmöten.

Efter avslutad kurs har du ha färdigheter i att:

 • Självständigt genomföra samtal med enskilda, grupper, familjer, anhöriga etc så att klienten känner sig lyssnad på och respektfullt bemött, vilket ökar möjligheten till förändring.
 • Tillämpa olika samtalsmetoder och tekniker och anpassa sitt förhållningssätt utifrån situationen.
 • Genomföra samtal där klientens perspektiv vidgas så att nya handlings- och beteendemönster blir möjliga.
 • Genom samtal hantera konflikter på ett lågaffektivt sätt som ger klienten möjlighet att finna nya vägar att uttrycka sig.

Efter avslutad kurs har du kompetenser att:

 • Självständigt ta ansvar för att planera, genomföra och utvärdera de samtal som ingår i klientarbetet.
 • Bedöma när, var och hur samtal ska föras, vilka som ska delta, vilken typ av samtal som krävs för klientens utveckling.
 • Se sin egen påverkan på klientmöten och utifrån detta kunna förändra sitt förhållningssätt om så krävs.
 • Tillämpa etiska ställningstaganden på samtal och i möten med klienter.

Varför välja Campus Nyköping?

Bra kontakter med näringsliv

84% rekommenderar

denna utbildning

90% får jobb efter

genomförd utbildning

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 2. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 3. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig kursen krävs:

 • Minst 2 års erfarenhet av heltidsarbete inom social eller psykologisk sektor där samtal med klienter/brukare/patienter/elever ingår i arbetsuppgifterna.

Upplägg

Kursen omfattar 50 YH poäng och fördelas på 4 kurser som alla ger verktyg för att kunna utföra professionella stöttande samtal. Undervisningen sker på distans med erfarna distansutbildare och utbildningens upplägg genomsyras av personlig handledning, grupparbeten och kamratrespons. Enstaka fysiska träffar planeras och meddelas i god tid. 

Vid kursens start ges en kortare webbaserad gemensam introduktion som ska ge bästa möjliga förutsättningar för dig att tillgodogöra dig utbildningen. Vid introduktionen ges också en genomgång av kursens upplägg i relation till branschens behov och den förväntade kompetensutvecklingen för dig i din yrkesroll. För att du ska få en social kontext trots distansupplägget, delas du och dina medstudenter in i mindre grupper baserat på geografiskt område för att underlätta fysiska möten. Syftet med detta är att skapa ett socialt sammanhang och kamratrespons inom gruppen och i utbildningen. 

Kursinnehåll

Under kursen läser du följande:

 • Etik och kommunikation
 • Metod och tekniker
 • Personlig utveckling
 • Teoretiska utgångspunkter

Campus Nyköping

19 YH-utbildningar som tar dig vidare i karriären

YH-utbildningar är eftergymnasiala yrkesutbildningar som kombinerar teori med praktik. En hög andel av de studerande som har gått en yrkeshögskoleutbildning får jobb eller startar eget företag i nära anslutning till avslutade studier. Myndigheten för yrkeshögskolan kontrollerar kvaliteten. På den här...


Läs mer om Campus Nyköping och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Professionella samtal
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Recensioner

Det finns inga recensioner för Professionella samtal

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Professionella samtal från Campus Nyköping, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön