Visa allastudier.se som: Mobil

Stödpedagog

Campus Värnamo
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Värnamo
2 år
Deltid
CSN-berättigad
Startdatum: Löpande - Värnamo

Stödpedagog

Under utbildningen till stödpedagog får du professionell kunskap om pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd. Med hjälp av detta kan du bidra till att skapa möjligheter till ökad livskvalitet och bättre hälsa för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

STOR EFTERFRÅGAN
Efter avslutad utbildning arbetar du med stöd till personer med funktionsnedsättning genom att vägleda och tillämpa pedagogiska modeller med fokus på självbestämmande och delaktighet.

På grund av stora pensionsavgångar och svårigheter med att rekrytera personal med rätt kompetens finns ett stort behov av att anställa stödpedagoger hos både kommunala och privata aktörer de närmaste åren.

AKTIV VARDAG
Under utbildningen får du kunskaper om olika funktionsnedsättningar, dess orsaker och konsekvenser och hur man planerar individuellt vardagsstöd, dvs hittar lösningar och förbättringsmöjligheter för att stödja den enskilde individen.

Du kommer också att få större pedagogisk och etisk kompetens i mötet med både brukare och anhöriga, samt lära
dig hur du handleder kollegor och bedriver kvalitets- och utvecklingsarbete.

Du lär dig att tillämpa olika metoder för att öka brukarens självständighet, delaktighet i planerandet och genomförandet av aktiviteter för en meningsfull vardag på ett hälsobefrämjande sätt. Du lär dig att själv tillämpa men också
att motivera brukarna att använda IT-baserade och andra kognitiva hjälpmedel.

TEORI I PRAKTIKEN
Utbildningen kan kombineras med arbete på deltid och vänder sig både till personer som redan arbetar på exempelvis stödboenden inom området och till dem som vill in i yrket. Under LIA-perioderna får du också chansen att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Utbildningen genomförs på Campus Värnamo och bedrivs på halvfart i form av föreläsningar, seminarier, fallstudier, grupparbeten samt lärande i arbete ute på arbetsplatser (LIA). Eftersom utbildningen bedrivs på två studieorter kommer varannan föreläsning att ske via videokonferens.

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetsgivarna i regionen och Jönköping University, Hälsohögskolan som också är huvudman för utbildningen, vilket gör att den svarar väl mot de krav på kunskap och kompetenser som krävs i arbetet.

Kursinnehåll

  • Funktionsnedsättningar i helhetsperspektiv - 25 Yhp
  • Pedagogik och etik i yrkesrollen - 25­ Yhp
  • Kommunikation och välfärdsteknik - 25 Yhp
  • Individanpassat vardagsstöd - 25 Yhp
  • Dokumentation och kvalitetsarbete- 25 Yhp
  • LIA - 25 Yhp
  • Pedagogiskt och professionellt förhållningssätt - 25 Yhp
  • Examensarbete - 25 Yhp

5 Yhp motsvarar 1 vecka

Förkunskaper

Om du inte uppfyller behörighetskraven nedan görs en individuell bedömning av dina meriter. Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i följande gymnasiekurser:

Barn- och fritidsprogrammet
Socialt arbete, Hälsopedagogik, Kommunikation, Pedagogiskt ledarskap, Samhällskunskap 1a2, Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2

eller

Vård- och omsorgsprogrammet Samhällskunskap 1a2, Etik och människans livsvillkor, Hälsopedagogik, Specialpedagogik 1,
Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2, Vård- och omsorgsarbete 1

samt

Du ska även ha minst ett års relevant yrkeserfarenhet på heltid inom omsorg, socialt eller pedagogiskt arbete. Deltidsarbete på minst 50 % räknas om till heltid.

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen Stödpedagog

Campus Värnamo

Campus Värnamo

Campus Värnamo - "Get to work"Vill du studera på en skola med god gemenskap, stark förankring hos arbetsgivarna och som rustar dig för arbetslivet? Välj Campus Värnamo - här är det nära mellan student och personal och fokus ligger på...


Läs mer om Campus Värnamo och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Stödpedagog
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Stödpedagog, fyll i följande uppgifter: