Visa allastudier.se som: Mobil

Utbildning för en hållbar karriär

Världen står just nu inför stora globala utmaningar. Vi blir allt fler människor på jorden, fattigdomen måste bekämpas, samtidigt som det ställs allt högre krav på materiell välfärd. Klimatfrågan är den mest omdebatterade, men frågor om rättvisa och trygghet behöver också säkras för en hållbar framtid. Där kan teknik vara en möjliggörare och framtidens ingenjörer göra skillnad.

Bidra till en hållbar framtid

Att läsa till ingenjör, arkitekt eller sjöbefäl på Chalmers innebär att man prövas i framtida utmaningar genom kritiskt tänkande och problemlösning i team. Du får praktisk erfarenhet redan under studierna i att tackla komplexa problem från verkliga situationer i industri och samhälle. En utbildning vid Chalmers är en satsning som kommer att ge dig en möjlighet att bidra till en hållbar framtid, eftersom detta förhållningssätt är integrerat i varje program. De verktyg och kunskaper du förser dig med på Chalmers kommer inte att vara omoderna imorgon, inte heller om tio år. Vi rustar våra studenter bättre än så, eftersom du som tar din examen i dag kommer att vara yrkesverksam i ytterligare fyra decennier. För att sätta dina studier i ett sammanhang läser alla studenter dessutom en kurs i miljö och hållbar utveckling. Som civilingenjör har du också möjlighet att specialisera dig inom området genom att läsa ett masterprogram med särskilt fokus på den typen av frågor.

Innovativ miljö kombinerat med kvalitetssäkrad examen

Traditionella klassrumsmetoder kombineras med moderna pedagogiska verktyg. Andra innovativa grepp är Challenge Lab, där studenter jobbar tillsammans med samhällsaktörer i utmaningsdrivna projekt, och Chalmers Entreprenörskola, som ger studenter möjlighet att vara med och skapa nya företag.

Chalmers två campus

Centralt i Göteborg ligger våra två campus, med varsin stark profil. Campus Johanneberg är vårt första och äldsta campus. Här finns ett av Sveriges största kårhus, en stor del av Chalmers utbildningar och mycket av forskningen. Campus Lindholmen ligger på Norra Älvstranden – en av Göteborgs nyaste och snabbast växande stadsdelar. Här ligger vårt nav för sjöfart och mycket annat. Lindholmen har också kårhus och är centralt beläget – bara en snabb färjetur eller kort bussresa från centrum.

Här hittar du lätt nya vänner

Det finns väldigt mycket engagemang på Chalmers. Ett bra sätt att träffa nya vänner är att vara med i någon av Chalmers alla studentkårsföreningar. Här finns allt från olika idrotter, sång och dans till mer nischade som Chalmers students for sustainability, ingenjörer utan gränser, börssällskapet och luftballongsföreningen. Förhoppningen är att det skall finnas någonting för alla. Och finns det inte någonting som passar så är det lätt att starta det. Utöver föreningarna arrangerar Studentkåren även konserter, tävlingar och fester med middagssittningar. 

Visa alla utbildningar med Chalmers tekniska högskola

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Bygg / Anläggning / Fastighet
Arkitektur Ort
Architecture and Planning Beyond Sustainability, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
ARKITEKTUR Göteborg
ARKITEKTUR OCH TEKNIK Göteborg
El
Communication Engineering, Msc Progr Göteborg
Communication Engineering, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Electric Power Engineering, Msc Progr Göteborg
Electric Power Engineering, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Elektroteknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
Embedded Electronic System Design, Msc Progr Göteborg
Embedded Electronic System Design, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Wireless, Photonics and Space Engineering, Msc Progr Göteborg
Wireless, Photonics and Space Engineering, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Data / IT
DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Göteborg
Datateknik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
Ekonomi / Försäljning
AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK Göteborg
Ekonomi
EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Göteborg
Industriell ekonomi
INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR Göteborg
Fordon / Båt / Flyg / Tåg
Sjöfart / Navigation
Sjöbefäl klass VII Göteborg
SJÖINGENJÖR Göteborg
SJÖKAPTEN Göteborg
Inköp / Logistik
Logistik
INTERNATIONELL LOGISTIK Göteborg
Supply Chain Management, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Kommunikation / Media
Kemiteknik med fysik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
Naturvetenskap
De stora frågorna: om naturens byggstenar, universum, liv och framtiden Göteborg
Biologi
BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR Göteborg
Kemi
Innovative and Sustainable Chemical Engineering, Msc Progr Göteborg
Innovative and Sustainable Chemical Engineering, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR Göteborg
KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR Göteborg
Kemiteknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
Materials Chemistry, Msc Progr Göteborg
Materials Chemistry, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Matematik
Förberedande kurs i matematik Distans
Teknik
Applied Mechanics, Msc Progr Göteborg
Applied Mechanics, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Architecture and Planning Beyond Sustainability, Msc Progr Göteborg
Architecture and Urban Design, Msc Progr Göteborg
Architecture and Urban Design, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Arkitektur och geometri Göteborg
Arkitektur och stadsrum Göteborg
AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR Göteborg
Automation och mekatronik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
Automotive Engineering, Msc Progr Göteborg
Automotive Engineering, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Biotechnology, Msc Progr Göteborg
Biotechnology, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Complex Adaptive Systems, Msc Progr Göteborg
Complex Adaptive Systems, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Computer Science - Algorithms, Languages and Logic, Msc Progr Göteborg
Computer Science - Algorithms, Languages and Logic, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Computer Systems and Networks, Msc Progr Göteborg
Computer Systems and Networks, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Data Science and AI , Msc Progr Göteborg
Data Science and AI , Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Datateknik, civilingenjör senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
Design and Construction Project Management, Msc Progr Göteborg
Design and Construction Project Management, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Design och planering för social integration Göteborg
Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
Elektroteknik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
Engineering Mathematics and Computational Science, Msc Progr Göteborg
Engineering Mathematics and Computational Science, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Entrepreneurship and Business Design, Msc Progr Göteborg
Entrepreneurship and Business Design, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Förberedelsekurs för examensarbete 1 Göteborg
Förberedelsekurs för examensarbete 1 och 2 Göteborg
Förberedelsekurs för examensarbete 2 Göteborg
High-Performance Computer Systems, Msc Progr Göteborg
High-Performance Computer Systems, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Hållbart byggande: Tävling Göteborg
Industrial Ecology, Msc Progr Göteborg
Industrial Ecology, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Informationsteknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
Infrastructure and Environmental Engineering, Msc Progr Göteborg
Infrastructure and Environmental Engineering, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Interaction Design and Technologies, Msc Progr Göteborg
Interaction Design and Technologies, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Internationell logistik, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Göteborg
Kemiteknik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
Klimat- och dagsljussimulering Göteborg
Management and Economics Of Innovation, Msc Progr Göteborg
Management and Economics Of Innovation, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Maritime Management, Msc Progr Göteborg
Maritime Management, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Materia, rum, struktur 1 Göteborg
Materia, rum, struktur 3 Göteborg
Material och detalj 1 Göteborg
MEKATRONIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Göteborg
Mekatronik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
Nanotechnology, Msc Progr Göteborg
Nanotechnology, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Physics, Msc Progr Göteborg
Physics, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Planering och gestaltning för hållbar utveckling i lokalsamhället Göteborg
Production Engineering, Msc Progr Göteborg
Production Engineering, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Quality and Operations Management, Msc Progr Göteborg
Quality and Operations Management, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Rum för hälsa, boende och arbete 1: Vård i hemmet - bostäder för äldre Göteborg
Rum för hälsa, boende och arbete 3: Vårdens arkitektur Göteborg
Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
Samhällsbyggnadsteknik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
Sjökapten, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
Software Engineering and Technology, Msc Progr Göteborg
Software Engineering and Technology, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Sound and Vibration, Msc Progr Göteborg
Sound and Vibration, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Structural Engineering and Building Technology, Msc Progr Göteborg
Structural Engineering and Building Technology, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Supply Chain Management, Msc Progr Göteborg
Systems, Control and Mechatronics, Msc Progr Göteborg
Systems, Control and Mechatronics, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Teknisk fysik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR Göteborg
Teknisk matematik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
TEKNISKT BASÅR Göteborg
Track 2: studio och kurser Göteborg
Vidareutbildning för yrkesverksamma Göteborg
Datateknik
DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR Göteborg
Design och produktutveckling
DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING, HÖGSKOLEINGENJÖR Göteborg
Design och produktutveckling, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
Industrial Design Engineering, Msc Progr Göteborg
Industrial Design Engineering, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Maskinteknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
Maskinteknik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
Product Development, Msc Progr Göteborg
Product Development, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR Göteborg
Elektroteknik
ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR Göteborg
ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Göteborg
Information- och kommunikationsteknik
INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Göteborg
Maskinteknik
MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR Göteborg
MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Göteborg
Materials Engineering, Msc Progr Göteborg
Materials Engineering, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Naval Architecture and Ocean Engineering, Msc Progr Göteborg
Naval Architecture and Ocean Engineering, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Sjöingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
Sustainable Energy Systems, Msc Progr Göteborg
Sustainable Energy Systems, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Medicinsk teknik
Biomedical Engineering, Msc Progr Göteborg
Biomedical Engineering, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
MEDICINTEKNIK, CIVILINGENJÖR Göteborg
Miljö och energiteknik
GLOBALA SYSTEM, CIVILINGENJÖR Göteborg
Samhällsbyggnadsteknik
SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Göteborg
SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Göteborg
Teknisk fysik
TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR Göteborg
Utbildning / Pedagogik
Pedagogik
LÄRANDE OCH LEDARSKAP, KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING Göteborg
LÄRANDE OCH LEDARSKAP, KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING (ges på halvfart) Göteborg
Lärande och Ledarskap, Msc Progr Göteborg
Lärande och Ledarskap, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg

Visa alla

Hitta till utbildaren

Chalmers tekniska högskola

Chalmersplatsen 1
41258 Göteborg


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön