Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Distans
200 yh-poäng
Deltid
Startdatum: 2020-01-06 - Distans

Stödpedagog

Drivs du av att hjälpa andra människor att utvecklas och växa? Brinner du för metodarbete och pedagogiska verktyg där du kan stötta personer med funktionsvariationer att få ökad självständighet, delaktighet, inflytande och självbestämmande i sin livssituation? Vill du vägleda och handleda kollegor i det pedagogiska metodarbetet? Då passar stödpedagogutbildningen dig! Utbildningen sker på distans och halvfart vilket möjliggör att du kan förena arbete med studier. Myndigheten för yrkeshögskolan har bedömt att vår stödpedagogutbildning håller mycket hög kvalitet (högsta nivån som kan ges) med en föredömligt god struktur.Du får kunskaper, färdigheter och kompetenser i:- Pedagogiskt förhållningssätt och utformning av individuellt vardagsstöd- Fördjupad kunskap om olika funktionsvariationer ur ett helhetsperspektiv- Specialiserad kunskap i arbete inom LSS-området utifrån värdegrund, etik och lagstiftning- Pedagogisk vägledning och handledning- Salutogen teori, lösningsinriktat förhållningssätt och olika samtalsmetoder- Tydliggörande pedagogik, kommunikation, kognitiva anpassningar samt välfärdsteknik- Samverkan och teamarbete- Dokumentation och kvalitetssäkringEfter utbildningen:Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som stödpedagog i verksamheter där du utformar och ger stöd till personer med olika funktionsvariationer såsom exempelvis i daglig verksamhet, olika former av boenden, skola etc. Stödpedagog är en högre yrkesutbildning som ger dig kompetens att ta ett utökat ansvar gällande pedagogisk metodutveckling, handledning och samordning på arbetsplatsen i samarbete med den som är verksamhetsansvarig.Upplägg Utbildningen har distansupplägg med obligatoriska närträffar på skolan ca 1 dag/mån för att fördjupa ditt lärande där du även tar del av de andra studerandes erfarenheter och diskussioner. Däremellan självständiga studier via en lärplattform med tillgång till handledning.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande: 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förutom detta ställs följande krav: Kurser: Vård- och omsorgsprogrammet Psykologi 1, 50p Vård- och omsorgsarbete 1, 200p Vård- och omsorgsarbete 2, 150p Sökande som gått vård o omsorgsprogrammet behöver betyg i ovanstående kurser. --- Eller --- Barn- och fritidsprogrammet Kommunikation, 100p Pedagogiskt ledarskap, 100p Sökande som gått barn- och fritidsprogrammet behöver betyg i ovanstående kurser. --- Eller --- Vård- och omsorgsprogrammet Specialpedagogik 1, 100p Sökande som gått annat program 2500 p behöver betyg i ovanstående kurs. OCH Yrkeserfarenhet Omfattning och längd: 1 år heltid Typ av yrkeserfarenhet: Den sökande ska ha sammanlagt 12 månaders heltidstjänstgöring inom LSS-området. (= 24 månader halvtid)