Visa allastudier.se som: Mobil

Medicinsk vårdadministratör

Consensus Sverige AB
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Örebro
400 yh

Medicinsk vårdadministratör

De medicinska vårdadministratörerna är en väldigt viktig länk i vårdkedjan för att dels för att upprätthålla patientsäkerheten kring journaldokumentation dels underlätta det administrativa flödet för vårdpersonal i deras kliniska arbete med patienter.

Ända sedan yrket började formaliseras har yrkesrollen varit i ständig förändring. Idag efterfrågar arbetslivet inte enbart kunskap om medicinsk dokumentation och språk, det är även viktigt med kunskaper om till exempel IT, ekonomi, organisering och ledning samt kvalitetsarbete.
En stor del av arbetet idag innebär att:
• Utföra en korrekt och kvalitetssäkrad patientdokumentation.
• Ta hand om webbsidor, intranät samt ekonomiadministration.
• Bidra till att förbättra och skapa förutsättningar för goda administrativa rutiner.
• Vara den administrativa kompetens som underlättar i professionens möten med patienterna.

Undervisningen bygger på att ge en teoretisk bakgrund men också att de kunskaperna är förankrade utifrån erfarenhet och metoder som är relevanta för yrkesområdet. Genom hela utbildningen finns en medveten tänkt lärandeprocess, från fakta och kunskaper till färdighet och kompetenser, där alla delar står i relation till utbildningens kravnivå, kursinnehåll och mål.

Efter avslutad utbildning kan du söka jobb som medicinsk vårdadministratör, vårdadministratör, medicinsk sekreterare eller hälso-och sjukvårdssekreterare inom den offentliga eller privata hälso- och sjukvården inom områdena primärvården, slutenvården, psykiatrin eller habiliteringen.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Hitta till utbildaren

Consensus Sverige AB

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön