Visa allastudier.se som: Mobil

Måleri grundläggande konstnärlig utbildning

Dômen Konstskola
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Göteborg
80 veckor
Heltid
Kommande starter
Göteborg
2020-08-24

Göteborg
2021-08-23

Göteborg
2022-08-21

Måleri grundläggande konstnärlig utbildning

Måleriutbildningen är en tvåårig grundläggande konstnärlig utbildning.

Det första året är ett basår med övningar som har till syfte att utveckla bildförmågan. Den studerande får kunskap om olika tecknings- och måleritekniker och även inslag av andra tekniker förekommer i utbildningen. Komposition, yta, djup, form och färg är några av de grundbegrepp som vi arbetar med.

Vi arbetar omväxlande med gemensamma övningar och med självständigt arbete. De följs upp och handleds av läraren. Erfarenhet av olika tekniker och teman ger den studerande stora möjligheter i det egna bildskapandet.

Andra året är ett fördjupningsår, där den studerande har ett utvidgat utrymme för självständigt arbete under handledning. Öppenhet för nya tankar inom konsten och presentationer tar större plats i undervisningen. Målet är att den studerande ska börja hitta ett eget uttryck och självständigt komma igång med en konstnärlig process för att möta de krav som högskola och konstliv ställer.

Utbildningen ger den studerande kunskap för att kvalificera sig till konstnärliga högskoleutbildningar. De leder vidare till yrken som konstnär, designer, fotograf, filmare, scenograf, formgivare, illustratör, arkitekt, bildpedagog, dekoratör, landskapsarkitekt, etc.

För att öka kunskapen om olika konstnärskap och arbetsmetoder bedrivs hälften av undervisningen av gästlärare. Undervisningen är till största delen praktisk. Det ingår även undervisning i form av föreläsningar i konsthistoria, samtidskonst och andra aktuella ämnen i vår nutid, bl.a. inom filosofi, litteratur och om konstnärens ekonomi.

Skolan lägger stor vikt vid portfolioframställning, där det ingår dator-, skrivar- och dokumentationskurser (film och foto) för att på bästa sätt kunna presentera sitt konstnärliga arbete. Skolan gör två studieresor varje läsår, varav en längre utlandsresa och en kortare inom Sverige eller Norden.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en konst- och kulturutbildning om du gått ut gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Du kan också vara behörig om du på annat sätt bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Hitta till utbildaren

Dômen Konstskola

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: