Visa allastudier.se som: Mobil

Naturorienterande ämnen fortsättningskurs

Eductus
Sammanfattning
Komvux
Halmstad
Svenska
Eductus

Naturorienterande ämnen fortsättningskurs

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i naturvetenskap har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom områden som miljö, teknik och energiförsörjning. Kunskaperna har också betydelse för att den enskilda individen ska kunna göra medvetna val till exempel kring hälsa och som konsument. Med kunskaper inom det naturvetenskapliga området får individen redskap för att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och handlingsberedskap för att verka och bidra till en hållbar utveckling.

Om kursen

I kursen ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • använda kunskaper i naturvetenskap för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, hälsa, miljö, och samhälle,
 • reflektera över, diskutera och värdera val och handlingar i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv, utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv,
 • genomföra systematiska undersökningar i naturvetenskap, och
 • använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara naturvetenskapliga samband i människokroppen, naturen, arbetslivet och samhället.

Innehåll

Kropp och hälsa

 • Människans fysiska och psykiska hälsa. Sjukdom, virus, infektioner och smittspridning, antibiotika och resistenta bakterier.
 • Sexualitet, relationer och jämställdhet.
 • Kroppens celler, organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
 • Matens näringsämnen och deras funktion i kroppen. Relationen mellan kropp och hälsa.
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö.
 • Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Miljö

 • Naturvetenskapliga modeller för att beskriva och förklara till exempel växthuseffekten och klimatförändringar.
 • Ekosystemens energiflöden och kretslopp av material. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den, till exempel inom jordbruk och fiske.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Energi

 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön och påverkan på klimatet.
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas.

Naturvetenskapliga metoder och arbetssätt

 • Systematiska undersökningar, experiment och fältstudier. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Mätningar vid systematiska undersökningar och i samband med detta använda mätutrustning.
 • Naturvetenskapliga modeller och teoriers användbarhet och begränsningar.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till naturvetenskap.
 • Några historiska och nutida upptäckter inom det naturvetenskapliga området och deras betydelse för teknik, miljö, samhälle och människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, fysik och kemi.

Eductus

Eductus

Eductus – din väg till jobb!Lär dig allt du behöver för att få jobb.Hos oss kan du läsa ett brett utbud av kurser för vuxenstuderande. Vi har ett tydligt fokus på jobb. Vägen till jobb kan se olika ut beroende...


Läs mer om Eductus och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Naturorienterande ämnen fortsättningskurs
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Eductus

Linjegatan 5
302 50 Halmstad

Tel: 035-16 26 32

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Naturorienterande ämnen fortsättningskurs från Eductus, fyll i dina uppgifter:

Recensioner

Det finns inga recensioner för Naturorienterande ämnen fortsättningskurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: